Triệu Lan Thảo

Mức chi trả của bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm khi sinh con

Thưa luật sư xin cho tôi hỏi một chút về vấn đề bảo hiểm y tế dân tộc. Vợ tôi là người dân tộc được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm dân tộc, sắp tới đây vợ tôi sinh con có được BHYT chi trả hay không và mức tri trả là bao nhiêu thưa luật sư. Xin cảm ơn

 

Mức chi trả của bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm khi sinh con

Bảo hiểm y tế chi trả


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, thì vợ bạn thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi bổ sung 2014.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 có quy định sau:

“1.Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 17 và 28 của luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a, 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”
 
Do đó, khi vợ bạn đi sinh tại cơ sở khám chữa bệnh đúng nơi Đăng ký khám chữa bệnh (ĐKKCB) ghi trên thẻ bảo hiểm thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, nếu như vợ bạn sinh con không đúng cơ sở khám chữa bệnh thì mức hưởng bảo hiểm y tế được áp dụng theo Khoản 3 Điều 22 như sau:

“3.Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại Khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này:

a, Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b, Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trọng phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Trân trọng!
C.V. Lương Sen. Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn