Nguyễn Kim Quý

Mang thai lần 2 có được hưởng chế độ thai sản?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai lần 2. Nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp và đã rút sổ BHXH thì khi đi làm lại và mang thai thì có được hưởng chế độ thai sản?

Nội dung tư vấn: Vợ tôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10 năm 2012 đến năm 2015 thì xin nghỉ việc để sinh con. Tổng cộng thời gian tham gia BHXH là 4 NĂM 7 THÁNG. sau đó đã rút sổ và thanh toán trợ cấp thất nghiệp. Sau đó nghỉ việc đến 1/5/2019 mới đi làm lại và tiếp tục đóng BHXH. Ngay khi đi làm lại thì chúng tôi phát hiện bị vỡ kế hoạch và đang mang thai được 1 tháng. Vậy luật sư cho tôi hỏi nếu tiếp tục sinh con thì vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, việc vợ bạn được hưởng chế độ thai sản hay không không phụ thuộc vào việc vợ bạn đã được hưởng chế độ thai sản hay chưa hay là vợ bạn đã được thanh toán trợ cấp thất nghiệp hoặc đã rút bảo hiểm xã hội một lần mà chỉ phụ thuộc vào việc vợ bạn có đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hay không. Điều kiện để vợ bạn được hưởng chế độ thai sản là trong vòng 12 tháng trước khi sinh, vợ bạn có đóng đủ bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Vì bạn không đề cập đến ngày dự sinh của vợ mình nên ví dụ ngày 1/12/2019 vợ bạn sinh thì vợ bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2018 đến 1/12/2019 có đóng đủ bảo hiểm từ 6 tháng trở lên.

Trân trọng

Phòng tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí