Nguyễn Văn Cảnh

Luật sư tư vấn về vấn đề nghỉ hưu và đóng bảo hiểm xã hội

Tôi là N người lao động tại Công ty Nhà nước xin được hỏi một số vấn đề chưa hiểu về chế độ nghỉ hưu và chưa đươc Công ty giải quyết như sau: Tôi năm nay 51 tuổi có 30 năm đóng BHXH , tôi đã làm đơn xin nghỉ việc từ 01/6/2015 nhưng Công ty không giải quyết.

 

Đến 16/7/2015 Cty bắt tôi làm đơn đi giám định nếu kết quả suy giảm trên 61% thì tôi có được bảo lưu thời gian đóng bhxh theo điều 57 của luật BHXH năm 2006 không, hay phải nghỉ hưu. Nếu sau khi bảo lưu một thời gian bao lâu thì muốn nghỉ hưu có được chấp nhận không?

 

Trả lời: Chào bạn! Trước hết, Luật Minh Gia rất cảm ơn về câu hỏi và yêu cầu tư vấn của bạn. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn về vấn đề của bạn như sau :

Căn cứ theo điều 50, 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định điều kiện để người lao động hưởng lương hưu khi đã đóng bảo hiểm được 20 năm trở lên và thuộc một trong các trường hợp:

-Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

- Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

-Nam từ đủ 50 tuổi / nữ từ đủ 45 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

 - Đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên (trong đó có từ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

 Như vậy, căn cứ theo thông tin bạn đưa ra thì:

-Bạn có thể được hưởng lương hưu nếu bị suy giảm 61 % khả năng lao động. Khi đó, bạn sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng và có thể được hưởng thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

-Trường hợp nếu bạn không thuộc trường hợp bị suy giảm 61% lao động thì bạn vẫn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu nên bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đợi đến khi đủ tuổi để hưởng lương hưu như tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội quy định :

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.
 

Hồ sơ nộp tại Cơ quan bảo hiểm xã hội, bao gồm:

 - Sổ bảo hiểm xã hội.

 - Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội.

 - Đơn đề nghị hưởng lương hưu theo mẫu với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

 - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (nếu có).

 

Trân trọng!
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí