Ls Phùng Gái

Lao động nữ mang thai đơn phương chấm dứt HĐLĐ có phải thông báo trước cho NSDLĐ?

Luật sư tư vấn về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động nữ đang mang thai và nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định pháp luật.

 

Bộ luật lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của lao động nữ đang mang thai. Cụ thể:

 

Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

 

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

 

Và được hướng dẫn tại Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.

 

Điều 8. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

 

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

 

2. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

 

3. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

 

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật trên thì trường hợp người lao động nữ đang mang thai mà có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai thì được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn. Đồng thời, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động, thời hạn báo trước sẽ phụ thuộc vào chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh. Hồ sơ để xin nghỉ việc áp dụng với trường hợp trên bao gồm:

 

+ Đơn xin  nghỉ việc (theo mẫu công ty nếu có);

 

+ Xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh về tình trạng sức khỏe của bạn sẽ ảnh hưởng tới thai nhi nếu tiếp tục duy trì làm việc;

 

+ Văn bản thể hiện ý kiến đề nghị của cơ sở khám, chữa bệnh về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia về "Lao động nữ mang thai đơn phương chấm dứt HĐLĐ có phải thông báo trước cho NSDLĐ". Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý thêm, bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc số Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006169 để được hỗ trợ kip thời.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn lao động  - Công ty Luật Minh Gia.

 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí