Luật sư Trần Khánh Thương

Lao động làm việc theo hợp đồng có được điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP không?

E muốn hỏi một nội dung liên quan đến tăng lương dưới 2.34 theo NĐ 17. Ở Bệnh viện e, biên chế được giao là 200, biên chế có mặt là 180, còn trống 20 biên chế, tuy nhiên phải thuê hợp đồng lao đông ( KÝ Hợp đồng theo hệ số) là 50 người (lương dưới 2.34)i, thì 50 người này có được hưởng chính sách tăng lương theo NĐ 17 ko ạ. em cảm ơn!

Lao động làm việc theo hợp đồng có được điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP không?
 

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

Điểm đ, khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ - CP quy định “Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ  về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp” thuộc đối tượng được tăng lương hàng tháng theo Nghị định trên.
 
Điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2015 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chỉ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

“1. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP
….

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.
…”


Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ - CP quy định chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2. Lái xe;

3. Bảo vệ;

4. Vệ sinh;

5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

6. Công việc khác.

 

Như vậy, chỉ những người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn và làm một trong các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ – CP nêu trên mới được điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!
Luật gia: Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí