Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Làm việc theo chế độ hợp đồng có được xếp lương theo hệ số không? Đối tượng nào được xét đặc cách công chức?

  • 07/01/2021
  • Phạm Diệu
  • Hiện nay, tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sự áp dụng không thống nhất về việc xếp lương đối với đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, đa số các đơn vị đều áp dụng xếp lương theo hệ số ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Việc xếp lương như vậy có phù hợp quy định pháp luật không và đã đảm bảo quyền lợi của người lao động chưa? Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này như sau:

  Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về cách xếp lương của người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, do đó tùy thuộc vào quy chế chi trả tiền lương của từng cơ quan, đơn vị để lựa chọn cách xếp lương, chi trả các khoản thu nhập phù hợp. Khi bạn gặp vấn đề này và chưa biết đơn vị của mình chi trả tiền lương phù hợp quy định pháp luật hay chưa thì bạn có thể liên hệ Luật sư Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

  1. Điều kiện xét tuyển đặc cách, xếp lương đối với người lao động làm việc theo chế độ HĐLĐ?

  Hỏi: Tôi đang công tác tại UBND xã, đang hợp đồng với chức danh địa chính - xây dựng - môi trường từ tháng 6/2012 đến nay. Thời gian hợp đồng là 03 tháng, (cho đến nay chưa ký lại bất kỳ hợp đồng nào). Xin cho hỏi: Trường hợp trên có được xét tuyển công chức không qua thi tuyển trong trường hợp đặc biệt hay không (Thời gian đủ 60 tháng, có bằng đại học đúng chuyên môn). Hiện nay cơ quan tôi đang được hưởng ấp đặc biệt khó khăn theo quyết định của chính phủ, tôi có được xét công chức không qua thi tuyển hay không? Từ khi thực hiện hợp đồng đến nay tôi được chi trả với mức lương 1,86, không hưởng thêm bất kỳ khoản nào khác (Trừ bảo hiểm) vậy là đúng hay say? Xin được tư vấn xin cảm ơn rất nhiều!

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

  Tại Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về trường hợp tiếp nhận công chức như sau:

  "Điều 18. Tiếp nhận vào làm công chức

  1. Đối tượng tiếp nhận:

  a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

  b) Cán bộ, công chức cấp xã;

  c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

  d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

  đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

  Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  a) Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

  b) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

  c) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.".

  Căn cứ quy định nêu trên thì chỉ những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thuộc trường hợp được xem xét, tiếp nhận vào làm công chức. Ngoài ra, người được xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đồng thời phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

  Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đang làm theo chế độ hợp động lao động tại ủy ban nhân dân, do đó bạn không thuộc trường hợp xem xét, tiếp nhận vào làm công chức.

  Về tiền lương khi làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, hiện nay tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động thì có thể lựa chọn xếp lương theo bảng lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP hoặc áp dụng theo mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính Phủ. Đối với trường hợp của bạn, cơ quan nơi bạn đang làm việc đang áp dụng mức lương theo hệ số, về các khoản phụ cấp do bạn đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động nên các khoản phụ cấp sẽ do cơ quan, đơn vị quyết định, do đó bạn có thể đề nghị cơ quan xem xét về việc hưởng các chế độ phụ cấp.

  2. Giáo viên sang trường mới làm việc thì có được hưởng thu nhập tăng thêm ở trường cũ không?

  Hỏi: Chào Luật Minh Gia! Tôi đang có điều băn khoăn muốn nhờ luật sư tư vấn giúp: Đầu năm 2020, tôi là giáo viên của trường THCS số 1 nhưng PGD điều động tăng cường tôi sang dạy ở trường THCS số 2 nhưng vấn hưởng lương ở trường THCS số 1. Đến tháng 10/2020 tôi nhận QĐ chuyển hẳn công tác đến trường THCS số 2 và hưởng lương ở đó. Cuối năm nay 2020 trường THCS số 1 có làm thu nhập tăng thêm cho CBGVNV mà không có tên tôi. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng thu nhập tăng thêm như GV đang ở trường THCS số 1 không? Mong luật sư tư vấn giúp tôi!

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

  Về vấn đề tiền lương tăng thêm do đơn vị tự đảm bảo từ nguồn thu của đơn vị. Về việc sử dụng các quỹ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 16/2015/NĐ-CP như sau:

  "b) Sử dụng các Quỹ

  - Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.

  Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.".

  Theo đó, việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Tuy nhiên hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể điều kiện để được hưởng các khoản chi bổ sung này như thế nào.

  Đối chiếu với trường hợp của bạn: Đầu năm 2020 bạn là giáo viên của trường THCS số 1 nhưng được điều động tăng cường sang dạy ở trường THCS số 2 và vẫn được hưởng lương từ trường THCS số 1, cuối năm 2020 trường THCS số 1 có làm thu nhập tăng thêm cho những người làm việc tại nhà trường mà không có tên bạn thì bạn cần xem xét các quy định về điều kiện được hưởng thu nhập tăng thêm tại trường THCS số 1 để xác định bạn có thuộc đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm hay không. Trường hợp bạn bạn thuộc đối tượng được hưởng mà nhà trường không thanh toán thì bạn có thể làm đơn kiến nghị đến nhà trường để yêu cầu nhà trường thanh toán khoản tiền này cho bạn.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn