Cà Thị Phương

Làm mất sổ Bảo hiểm xã hội thì có được cấp lại và cộng dồn năm đóng không?

Luật sư cho tôi hỏi anh tôi có làm mất sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ, bây giờ có đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới rồi. Vậy nếu muốn cấp lại sổ BHXH thì anh tôi cần làm gì và có xin cộng dồn số năm bảo hiểm xã hội của cả hai công ty được không?

  

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi: Quý Công ty tôi có việc xin ý kiến tư vấn của Quý công ty, Cụ thể như sau: Tôi có người nhà trước đây đã từng làm tại Tổng Công ty 56. Anh tôi đã làm việc từ năm 1993 đến 1999. Năm 1999, anh tôi chấm dứt hợp đồng với  Công ty và đã được nhận sổ BHXH. Tuy nhiên, sau đó anh tôi đã bị thất lạc cuốn sổ BHXH đó.Từ năm 2000 đến nay, anh tôi đi làm và đóng Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đề nghị Quý Công ty tư vấn giúp tôi về thủ tục xin cấp lại sổ BHXH và thủ tục xin cộng dồn số năm đóng BHXH tại Bảo hiểm xã Hội Việt Nam(sau khi nhận được sổ cấp lại của Bảo hiểm xã hội ).Trân trọng cảm ơn !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng.qui định về hồ sơ xin cấp lại BHXH như sau:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng của anh bạn trước khi anh bạn dừng tham gia. Cơ quan BHXH sẽ thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH. Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định cho cơ quan BHXH.

Thứ hai, thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội

Theo thông tin bạn cung cấp thì anh  bạn đã tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới từ năm 2000 đến nay. Tuy nhiên, bạn chưa nói rõ là công ty mới đóng theo số Sổ bảo hiểm cũ hay anh trai bạn đã được cấp 1 sổ mới rồi. Do vậy, chúng tôi xin đưa ra 2 trường hợp sau

TH1: Công ty mới đóng theo số sổ BHXH cũ mà anh trai bạn đã cung cấp thì khi vào  làm tại công ty. Khi thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH Cơ quan bảo hiểm cấp lại sổ sẽ ghi bổ sung thời gian đóng BHXH mà anh bạn đã đóng tại công ty mới trên sổ BHXH, thời gian đóng này sẽ được cộng nối với thời gian trước mà anh bạn đã đóng ở công ty cũ trong sổ BHXH được cấp lại, anh bạn không cân phải làm thủ tục cộng dồn quá trình đóng mà cơ quan BHXH sẽ tự thực hiện dựa trên hồ sơ anh bạn nộp và quá trình đóng được lưu trên hệ thống.

TH2: Căn cứ tại khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH qui định về cấp và quản lý sổ BHXH thì  "Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới"

Trường hợp anh của bạn có 2 sổ BHXH thì cơ quan BHXH sẽ tiến hành thu hồi tất cả các sổ BHXH để hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hường BHXH,BHTN của các sổ vào sổ mới.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí