LS Phùng Gái

Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức?

Từ ngày 1/7/2020 những thay đổi về hợp đồng làm việc của viên chức chính thức có hiệu lực, điều quan tâm là thời hạn của hợp đồng làm việc của viên chức gần tương tự các quy định về hợp đồng lao động được ghi nhận trong Bộ luật lao động. Thông thường, khi nhắc đến viên chức thì chúng ta sẽ nghĩ đến những người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải ai làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thì đều là viên chức. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

1. Luật sư tư vấn về viên chức.

Như đã nêu trên, có nhiều người hiểu nhầm rằng cứ làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thì đều là viên chức, tuy nhiên để trở thành viên chức phải có quyết định tuyển dụng từ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cùng với những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định. Mặt khác, viên chức cũng có chứng danh quản lý và tiêu chuẩn này sẽ được quản lý trực tiếp của Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thực tế sẽ có rất nhiều người thắc mắc rằng không biết đơn vị sự nghiệp là tổ chức nào mà trách nhiệm của đơn vị này lại quan trọng đến vậy đối với viên chức. Theo quy định tại điều 9 Luật viên chức ghi nhận: Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này, đừng ngần ngại hãy liên lạc với chúng tôi qua hotlline 1900.6169 để được hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc các vấn đề pháp lý.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Minh Gia xin gửi đến bạn tình huống dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

2. Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Câu hỏi tư vấn: Tôi công tác tại phòng tổ chức của một trường cao đẳng nghề, là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ tài chính. Hiệu trưởng ký hợp đồng làm việc (hiện nay) và hợp đồng lao động (trước ngày 01/01/2012) với cán bộ, giáo viên của trường.

Tất cả cán bộ, giáo viên không có ai được cơ quan hay cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm viên chức, ngạch bậc. Tôi xin hỏi và nhờ quý luật sư tư vấn giúp vấn đề sau: Trước khi Luật viên chức có hiệu lực, trường tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với cán bộ, giáo viên của trường (khoản 80 người). Nay quy định trường phải thực hiện Luật viên chức tức là phải thực hiện ký hợp đồng làm việc. Những người được trường tuyển dụng sau ngày 01/01/2012 đều đã ký hợp đồng làm việc rồi.

Theo điểm a,b, khoản 1, Điều 43, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì những người đã ký hợp đồng lao động trước đây phải thực hiện chuyển sang ký hợp đồng làm việc (xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn).

Vậy xin hỏi quý luật sư về thủ tục, quy trình chuyển đổi để chuyển từ hợp đồng lao động sang hợp đồng làm việc được thực hiện như thế nào? Xin cám ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 59 Luật viên chức năm 2010 Cụ thể:

Điều 59. Quy định chuyển tiếp

1. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của Luật này. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

2. Viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý theo quy định của Luật này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Đồng thời, Nghị định 29/2012/NĐ - CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

Điều 43. Chuyển tiếp đối với viên chức

1. Việc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật viên chức như sau:

a) Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, 28, 29, 30 Luật viên chức và Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng;

b) Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật viên chức;

c) Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 01 tháng 01 năm 2012, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật viên chức.

2. Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định chuyển tiếp đối với viên chức tại Điều 59 Luật viên chức và Khoản 1 Điều này.

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì đối với hợp đồng đã được ký kết giữa đơn vị và viên chức trước thời điểm Luật viên chức 2010 có hiệu lực thì khi Luật này có hiệu lực thì sẽ tiến hành ký kết lại hợp đồng làm việc thông qua (hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn).

Đối với trình tự, thủ tục thì do pháp luật về viên chức chưa có quy định cụ thể về trường hợp này. Do đó, để hướng dẫn việc ký kết lại hợp đồng làm việc đối với những viên chức đã được ký hợp đồng trước đó thì bạn sẽ căn cứ vào quyết định, thông báo của Uỷ ban nhân dân tỉnh đưa ra. Trên cơ sở quyết định đó và quãng thời gian làm việc thực tế đơn vị sẽ đưa ra quy trình, thủ tục cụ thể để tiến hành việc giao kết lại hợp đồng làm việc với viên chức.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn