LS Vũ Thảo

Ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Em vào công ty làm và ký hợp đồng từ ngày 1/7/2014 đến ngày 1/7/2015 thì hết hạn hợp đồng và công ty không ký hợp đồng tiếp nữa. Trong thời gian làm công ty em mang thai và nghỉ trước sinh ngày 5/5/2015 vừa sinh cháu ngày 25/5/2015. Đến ngày 1/7/2015 hết hạn hợp đồng thì công ty không ký hợp đồng tiếp. Vậy em hỏi em có được hưởng chế độ thai sản không? Và nếu em muốn tiếp tục đóng bảo hiểm thì thủ tục như thế nào ạ.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề hưởng thai sản của ban.

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.  

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn vào công ty làm và ký hợp đồng từ ngày 1/7/2014 đến ngày 1/7/2015; bạn nghỉ trước sinh ngày 05/05/2015.

Như vậy bạn đã đóng BHXH được 9 tháng BHXH (đã đủ 6 tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con). Vậy, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật biện hành.

Thứ hai, về việc tiếp tục đóng BHXH của bạn.

Khi chấm dứt HĐLĐ người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Khi bạn ký kết HĐLĐ mới thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng BHXH cho bạn.

Điều kiện tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyên: Điều 8 Quyết định 1111/QĐ – BHXH năm 2011 quy định người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc.

Thủ tục tham gia vào hiểm xã hội:

Người tham gia bảo hiểm xã hội nộp 1 bộ hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội, thành phần hồ sơ gồm:

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mẫu TK1-TS;

Trường hợp đã tham gia BHXH thì nộp kèm theo sổ BHXH đã tham gia trước đó. 

Trân trọng

C.V Trần Thị Thúy Hiên - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí