Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Kỳ hạn trả lương theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH?

  • 18/04/2019
  • Phùng Gái
  • Câu hỏi tư vấn: Chào Công ty luật Minh Gia, Nhờ giải đáp thắc mắc giúp tôi về kỳ hạn trả lương như sau: Theo điều 5 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH về kỳ hạn trả lương. Công ty mình chốt lương vào ngày cuối của tháng, có 5 ngày để tính lương và chuyển lương vào ngày 5 của tháng kế tiếp.


  Theo qui định mới này, công ty không thể chuyển trả lương vào ngày 5 của tháng được nữa.  

  Vậy công ty có thể chốt công vào ngày 25 hàng tháng, các ngày còn lại là thời gian tính và chuyển lương vào ngày cuối tháng?

  Công ty tính lương thủ công nên cần có thời gian để tính các khoản thưởng theo doanh số, ngoài giờ, nghỉ phép không lương...Nếu chốt vào ngày cuối tháng và chuyển lương cũng vào ngày cuối tháng thì thực sự không thể làm được.

  Trả lời tư vấn: Đối với thắc mắc của bạn, công ty Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dụng của Bộ luật lao động về kỳ hạn trả lương như sau:

  Điều 23. Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng
   
  1. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.
   
  2. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

  Kỳ hạn trả lương theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH?

  >> Tư vấn thắc mắc về kỳ hạn thanh toán tiền lương cho người lao động

  Đồng thời, theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015 cũng được quy định:

  Điều 5. Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng

  Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

  1. Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.

  2. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

  Như vậy, theo như nghị định và thông tư này thì việc ấn định trả lương cho người lao động phải được thanh toán luôn trong tháng. Tuy nhiên, như đã thấy thì tại khoản 2 lại quy định thời điểm trả lương do các bên thỏa thuận.

  Chính vì vậy, mà đối với trường hợp của bạn nếu không thể vừa chốt sổ vừa thanh toán lương vào ngày cuối tháng thì phía công ty có thể thỏa thuận trực tiếp với người lao động về việc lùi thời gian chốt công và thanh toán công cho họ miễn sao việc lùi thời gian này không ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động và đảm bảo lương vẫn được trả đầy đủ trong tháng.

  Cụ thể công ty muốn chốt công vào ngày 25 hàng tháng, các ngày còn lại là thời gian tính và chuyển lương vào ngày cuối tháng. Theo đó, việc lùi ngày chốt công này không hề ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động, người lao động vẫn được trả đủ lương và trả đúng thời hạn trong tháng như luật đã quy định.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Kỳ hạn trả lương theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật Lao động trực tuyến để được giải đáp.

  Trân trọng!
  CV P.Gái – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169