Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Kinh phí đào tạo của viên chức được đảm bảo từ nguồn nào?

  • 13/01/2021
  • Phạm Diệu
  • Chi phí đào tạo khi được cử đi học là vấn đề được viên chức đặc biệt quan tâm, vậy những trường hợp nào viên chức được hưởng các chi phí khi đi đào tạo? Luật Minh Gia sẽ giải đáp vấn đề này thông qua tình huống sau:

  Nguồn tài chính để đảm bảo các chi phí cho viên chức khi được cử đi đào tạo có thể từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn của chính cơ quan, đơn vị đó. Tuy nhiên, thực tế một số trường hợp viên chức đi học phải tự đảm bảo về các chi phí đào tạo, vậy đối với những trường hợp này viên chức có được hoàn lại các khoản chi phí này không, nếu bạn gặp vấn đề này, bạn có thể liên hệ Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

  Hỏi: Chào Luật sư Minh Gia! Cho em xin được hỏi về vấn đề sau: Em công tác tại huyện miền núi, một trong những huyện khó khăn nhất nước, được chính phủ ban hành Nghị định 116 về chính sách thu hút, được hỗ trợ 70% mức lương cơ bản theo hệ số. Thời gian qua em có tham gia thi sau đại học và đậu; em có quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy cử đi học theo thông báo nhập học. Nhưng khi hỏi về chế độ hỗ trợ kinh phí cho quá trình học tập của em thì không được thanh toán, em đang công tác tại huyện miền núi, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn theo quy định tại Nghị định 116 thì được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo bồi dưỡng. Em xin được hỏi, như vậy trường hợp của em có được cơ quan cử đi học trả hoặc hỗ trợ học phí không? Em xin cảm ơn!

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

  Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định cụ thể về yêu cầu, đối tượng, điều kiện và chi phí đào tạo đối với viên chức như sau:

  Điều 4. Yêu cầu

  Việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

  Điều 5. Đối tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học

  1. Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

  2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

  Điều 6. Điều kiện đào tạo sau đại học

  1. Đối với cán bộ, công chức:

  a) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

  b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

  c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

  d) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

  2. Đối với viên chức:

  a) Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

  b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

  c) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

  3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

  Về nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 Thông tư 36/2018/TT-BTC như sau:

  Điều 2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng:

  1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

  2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, viên chức được cử đi đào tạo theo quy định thì kinh phí đào tạo sẽ được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vấn đề đào tạo theo quy định thì bạn sẽ được hưởng chi phí đào tạo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp, bạn được cử đi học nhưng không theo quy hoạch, quyết định cử của đơn vị thì không được chi trả chi phí đào tạo.

  Ngoài ra, về vấn đề kinh phí đào tạo bạn có thể tham khảo thêm một số quy định của địa phương, trường hợp địa phương bạn có chính sách đài thọ các chi phí đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức thì bạn sẽ được hưởng thêm các khoản chi phí đào tạo này. 

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn