Luật sư Trần Khánh Thương

Không trự tiếp ký hợp đồng đào tạo - Người lao động có phải bồi thường khi nghỉ việc?

Kính gửi văn phòng luật gia. Công ty chúng tôi cử cán bộ công nhân viên (CBCNV) đi đào tạo tại nước ngoài. Công ty chúng tôi quy định nếu ai không đi sẽ bị thôi việc. Hai bên có ghi cam kết riêng về việc CBCNV phải làm việc tại Công ty 3 năm, nếu tự ý bỏ việc trước 3 năm phải bồi hoàn chi phí đào tạo.

Đến nay có một số người đã bỏ việc khi chưa hoàn thành hết thời gian trên, tuy nhiên sau khi kiểm tra để khởi kiện thì chữ kí và dấu vân tay trên bản cam kết không phải của người được cử đi đào tạo đó. Xin hỏi với trường hợp này công ty chúng tôi có đủ pháp lý để khởi kiện hay không? Xin chân thành cảm ơn!
 

Không trự tiếp ký hợp đồng đào tạo - Người lao động có phải bồi thường khi nghỉ việc?


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ Luật lao động 2012, hợp đồng lao động phải có các nội dung sau:
 
“Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
…”
 
Nếu trong nội dung hợp đồng không quy định về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề mà thoả thuận vấn đề này bằng văn bản khác thì văn bản đó được xem là phụ lục hợp đồng (bổ sung nội dung hợp đồng). Do vậy, phụ lục này cũng phải được ký kết theo trình tự, thủ tục như giao kết hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Điều 18 BLLĐ 2012 thì hợp đồng lao động phải giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nếu hợp đồng trên được giao kết không đúng thẩm quyền thì phần hợp đồng trên bị xem là phân hợp đồng lao động vô hiệu (Điểm b, khoản 1, Điều 50 BLLĐ  2012).
 
Theo thông tin mà anh cung cấp: chữ ký và dấu vân tay trong văn bản trên không phải là của người lao động. Vậy, khi giao kết hợp đồng này, đại diện công ty đã ký với ai?
 
 Như vậy, nếu hợp đồng được ký trự tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động  nhưng người lao động cố ý làm sai lệch (làm giả chữ ký, dấu vân tay) nhằm lừa dối thì công ty anh vẫn có căn cứ để khởi kiện.
 
Còn nếu hợp đồng trên không được giao kết trực tiếp giữa hai bên, người lao động không ký vào hợp đồng đó thì hợp đồng này vô hiệu và người lao động không buộc phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Trường hợp này, công ty anh không có đủ căn cứ để khởi kiện yêu cầu người lao động bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc theo hợp đồng đã giao kết.

Trân trọng!
Luật gia: Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí