Tuấn Luật sư

Không ký hợp đồng lao động có quyền lợi gì khi chấm dứt hợp đồng?

Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động nhưng không ký hợp đồng lao động với người lao động, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Do đó, nếu bạn gặp vấn đề này thì bạn cần nắm được các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình hoặc liên hệ tham khảo ý kiến tư vấn từ Luật sư.

1. Luật sư tư vấn về chế độ người lao động được hưởng khi nghỉ việc

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả chế độ thôi việc cho người lao động và hoàn thành các thủ tục để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, chế độ thôi việc mỗi người lao động được hưởng sẽ là khác nhau phụ thuộc vào quá trình làm việc của người lao động. Do đó, nếu bạn đang gặp phải vấn đề này và chưa nắm rõ quyền lợi của mình được hưởng khi nghỉ việc thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp kịp thời.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về chế độ người lao động được hưởng khi nghỉ việc

Câu hỏi: Xin chào Luật Minh Gia, Xin tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi làm việc tại một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đài Loan đã 20 năm, chúng tôi làm việc cho bên phía Đài Loan, khi vào làm chúng tôi không được ký Hợp đồng lao động, trong suốt thời gian làm việc không được hưởng bất kỳ một chế độ bảo hiểm gì hết. Nay công ty giải thể, chúng tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không, và nếu có thì cách tính cụ thể như thế nào? Mong Luật Minh Gia tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

I. Trước tiên

Trường hợp của bạn đã làm việc tại công ty được 20 năm mà không giao kết hợp đồng lao động là vi phạm quy định pháp luật, cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật lao động quy định: "trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động".

Theo Điều 22 Bộ luật lao động có quy định:

 "1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác".

Như vậy, theo quy định trên, căn cứ vào thời gian bạn làm việc tại công ty, có thể xác định bạn làm việc tại công ty là theo hợp đồng không xác định thời hạn.

Tại Điều 44 Bộ luật lao động quy định: "doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động hoặc vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc mà doanh nghiệp không thể giải quyết được việc làm mới thì phải trả trợ cấp mất việc làm".

Do đó, khi công ty giải thể bạn sẽ được trả trợ cấp mất việc làm.

Và mức trợ cấp mất việc làm được quy định tại Điều 49 Bộ luật lao động như sau:

"1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm".

 II. Thứ hai, về trợ cấp thất nghiệp :

Bạn có thể xem thêm về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức trợ cấp thất nghiệp nếu được hưởng như sau:

Theo quy định Điều 81 Bộ luật lao động: Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

"1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này". 

Theo Điều 82 Bộ luật lao động có quy định:

 "1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên".

Trường hợp của Công ty bạn vì không đăng ký bảo hiểm thất nghiệp nên bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Gọi ngay