Ls Phùng Gái

Khi nào NSDLĐ được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng?

Quy định pháp luật lao động về việc người sử dụng lao động thực hiện điều chuyển nguời lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

 

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 về trường hợp người lao động bị chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng. Cụ thể:

 

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

 

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

 

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

 

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

 

Đồng thời, Điều 8 Nghị định số 05/2015NĐ-CP quy định:

 

Điều 8. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

 

Người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

 

1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

 

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

 

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 

c) Sự cố điện, nước;

 

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

 

2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

 

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

 

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

 

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì ngoài trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận về việc điều chuyển công việc của người lao động thì người sử dụng lao động còn được thực hiện điều chuyển người lao động trong trường hợp do thiên tai, sự cố điện nước, do nhu cầu sản xuât và kinh doanh, nhằm khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia về vấn đề " Khi nào NSDLĐ được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng". Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thì bạn có thể phản hồi qua Email hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay