LS Nguyễn Phương Lan

Khi hết hạn hợp đồng lao động công ty có phải thông báo trước hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp đã làm việc được 5 năm nhưng năm đầu tiên không ký hợp đồng lao động với người lao động có hợp pháp hay không? Nội dung tư vấn như sau:
 
Nội dung tư vấn : Kính gửi Luật su Luật Minh Gia ! Trước hết xin chân thành cảm ơn Luật sư đã bỏ thời gian quý báu của Luật sư để đọc Mail này. Nhân đây xin Luật su tư vân cho tôi 1 số thắc mắc liên quan đến HĐLĐ như sau :
1) NLĐ vào làm việc công ty tính đến ngày nghỉ việc được đủ 5 năm chức danh Quản lý.  Năm đầu tiên công ty không ký HĐLĐ với NLĐ. Từ năm thứ 2 đến nay công ty mới ký HĐLĐ cho NLĐ. Như vây năm đầu tiên công ty không ký HĐLĐ. Như vậy công ty đúng hay sai?  Và Công ty có phải bồi thường quyền lợi năm đầu tiên cho NLĐ khi nghỉ việc không?
 2) Khi hết hạn HĐLĐ, công ty có phải báo trước cho người lao động không? Nếu có thì báo trước bao nhiêu ngày? Rất mong nhận được hồi âm tư vấn sớm từ Luật sư qua mail cá nhân Xin Chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:
 
Thứ nhất, về hình thức hợp đồng lao động sẽ được quy định trong Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. 


Như vậy, có thể thấy, với công việc của bạn không phải là công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng nên công ty sẽ phải ký kết hợp đồng lao động cho bạn trong năm đầu tiên kia, kèm theo đó, bạn có quyền yêu cầu công ty đóng lại cho bạn bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp ở năm đầu tiên này.

Thứ hai, với hợp đồng của anh, khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải có căn cứ hợp pháp về việc chấm dứt hợp đồng này và sẽ phải thông báo cho anh một khoảng thời gian nhất định theo đúng loại hợp đồng lao động của anh là hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và theo quy định sau:

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Khi hết hạn hợp đồng lao động công ty có phải thông báo trước hay không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay