Bùi Hoài My

Khi chuyển công tác có được hưởng chế độ theo Nghị đinh 116/2010/NĐ-CP không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Trước đây đã được hưởng chế độ 135 khi công tác tại trường PTCS thuộc xã đặc biệt khó khăn, sau khi chuyển công tác thì có được hưởng các chế độ theo NĐ 116/2010/NĐ-CP không?

Nội dung tư vấn: Kính gửi quý anh, chị Luật sư! Tôi có một câu hỏi như sau, kính mong quý anh, chị tư vấn, trả lời giúp tôi và nhiều thầy, cô giáo khác như trường hợp của tôi.

Từ năm 2000 đến năm 2009 tôi công tác tại trường PTCS và đã hưởng đủ 5 năm chế độ 135. Tháng 6 năm 2009 tôi chuyển về công tác tại trường Tiểu học. Xã nơi tôi công tác cũ là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Ngày 1/3/2011 Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực. Trong Nghị định 116 không có điều, khoản nào nói đến đã hưởng 135 thì không được hưởng 116. Vậy kính mong Luật sư tư vấn, trả lời giúp tôi có được hưởng Nghị định 116 không? Tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc quý anh, chị Luật sư sức khỏe,

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, từ năm 2000 đến 2009 bạn được hưởng chế độ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 61/2008/NĐ-CP và hiện tại bạn đã chuyển công tác tại trường Tiểu học nhưng bạn chưa đưa ra thông tin đầy đủ nên chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định: “Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…”

Điều 4. Phụ cấp thu hút:

“1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm”.

Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm”…

Theo quy định pháp luật nêu trên, điều kiện để được hưởng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP là phải công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Do vậy, bạn chuyển về công tác tại trường Tiểu học mới, nếu trường học thuộc vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng các chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Các chế độ được hưởng bao gồm: phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc…Nếu thời gian hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm thì sẽ được chuyển sang hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Ngoài ra còn được hưởng trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch…

Còn nếu trường học không thuộc vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn thì sẽ không được hưởng các chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn Lao động-Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí