Ls Vũ Đức Thịnh

Khám, chữa bệnh không đúng tuyến được hưởng BHYT như thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp: Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện huyện Bình Đại, tỉnh Bến tre, tôi muốn vượt lên bệnh viện tỉnh Bến Tre để sanh em bé. Vậy xin hỏi BHYT có giải quyết cho tôi được bao nhiêu % khi vượt tuyến? Tôi xin cảm ơn !


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định:

"15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế


3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Như vậy, theo quy định trên, khi khám, chữa bệnh không đúng tuyến thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 60% tại bệnh viện tuyến tỉnh.

 

Trân trọng !
Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay