Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Hưởng lương khi nghỉ hưu trước tuổi

  • 21/02/2019
  • Minh Anh
  • Hỏi: Tôi sinh năm 1971 (44 tuổi). Tôi là công nhân may, tôi đã đóng bảo hiểm 25 năm, liệu năm nay tôi có về hưu được hay không. Sang năm 2016, tôi về hưu thì đc bao nhiêu % ? Xin chân thành cảm ơn !!!

  Trả lời: Cảm ơn chị đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

  “Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

  b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

  c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

  d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

  …”.

  Theo quy định nêu trên, điều kiện để hưởng lương hưu đối với nữ là phải đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

  Tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

  “Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

  …”.

  Và tại Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

  Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

  Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

  Năm nghỉ hưởng lương hưu

  Điều kiện về tuổi đời đối với nam

  Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

  2016

  Đủ 51 tuổi

  Đủ 46 tuổi

  2017

  Đủ 52 tuổi

  Đủ 47 tuổi

  2018

  Đủ 53 tuổi

  Đủ 48 tuổi

  2019

  Đủ 54 tuổi

  Đủ 49 tuổi

  Từ 2020 trở đi

  Đủ 55 tuổi

  Đủ 50 tuổi

  2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

  3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

  Mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

  “Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

  1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

  2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

  b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

  Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

  3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

  Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

  …”.

  Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, chị sinh năm 1971, chị đã đóng 25 năm bảo hiểm xã hội. Năm nay 2018 chị nghỉ việc thì chị được 47 tuổi, nếu chị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thì chị đủ điều kiện hưởng lương hưu. Với 25 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức hưởng lương hưu của chị là 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

  Hưởng lương khi nghỉ hưu trước tuổi

  >> Tư vấn quy định về Hưởng lương khi nghỉ hưu trước tuổi, gọi: 1900.6169

  Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng VBPL tại thời điểm gửi câu hỏi như sau:

  Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn 44 tuổi và đóng BHXH được 25 năm với công việc may. Nếu như công việc của chị liên quan đến may công nghiệp và chị đã công tác trong môi trường này được 15 năm thì pháp luật hiện hành có quy định như sau:


  Điều 51 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

  Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

  2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

  Căn cứ vào các quy định trên, chị chỉ cần đáp ứng được điều kiện có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ y tế ban hành là đã đủ điều kiện để về hưu trước tuổi năm nay. Khi về hưu trước tuổi tại thời điểm năm nay thì chị sẽ bị giảm trừ 1% đối với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Nếu như để về hưu trước tuổi sang năm thì sẽ bị giảm trừ 2% tỉ lệ lương hưu do về hưu trước tuổi. Cụ thể như sau: 15 năm tương ứng 45% lương hưu, 11 năm sau tương ứng 33% lương hưu, tổng mức hưởng là 78% tuy nhiên mức hưởng tối đa là 75%. Do năm sau nghỉ hưu trước tuổi 4 năm nên sẽ bị trừ 8%, do vậy bạn sẽ được hưởng 67% lương hưu.

  Trân trọng!

  Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169