Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Hưởng chế độ khi thôi việc theo quy định của pháp luật

  • 25/08/2015
  • Vũ Thanh Thủy
  • Tôi là cán bộ công chức Nhà nước, sinh năm 1962 (năm 2016 là 54 tuổi) , đã tham gia đóng BHXH từ tháng 02/1997 (đến tháng 02/2017 là đủ 20 năm đóng BHXH). Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế và Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC thì tôi dự định đầu năm 2016 sẽ làm đơn xin thôi việc.

  Như vậy, nếu tôi xin thôi việc thì tôi sẽ được trợ cấp thôi việc như thế nào và tôi có được nhận BHXH một lần hay không?

  Chân thành cảm ơn.

  Trả lời tư vấnCảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:
   
  Căn cứ vào Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 20104 về chính sách tinh giảm biên chế quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi:

  1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
   
  a)  Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
   
  b)  Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
   
  c)   Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
   
  2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
   
  3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
   
  4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
   
  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 trên thì năm sau bác 54 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bác không được hưởng những chế độ theo quy định về tinh giảm biên chế.
   
  Căn cứ theo Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng lương hưu:

  “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a)    Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
   
  b)    Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
   
   
  Cũng theo quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu:
   
  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a)    Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   
  b)    Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   
  c)     Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   
  d)    Ra nước ngoài để định cư.
   
  Như vậy, khi thôi việc bác sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2006.

  Trong trường hợp bác xin thôi việc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế:

  "1. Chính sách thôi việc ngay

  Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này"


  Bác thuộc đối tượng được hưởng theo chính sách thôi việc ngay, và nếu bác thôi việc ngay thì bác sẽ được hưởng các khoản trợ cấp sau:
   

  "a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;
   

  b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội."

   
  Để biết thêm chi tiết về cách tính trợ cấp thì bác tham khảo thêm Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hưởng chế độ khi thôi việc theo quy định của pháp luật . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV-Mạnh Thắng – Công ty luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169