Lò Thị Loan

Hưởng chế độ hưu trí rồi thì có được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng không?

Hưu trí là tên gọi chỉ chung cho những người đã về hưu hoặc nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Hưu trí thường là người già, người có thâm niên công tác nhất định. Hưu trí cũng là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội quan trọng được nhiều.

1. Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về chế độ hưu trí.

Chế độ hưu trí là Chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Để được hưởng chế độ hưu trí người lao động phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí là gì? Trình tự, thủ tục phải thực hiện khi xin hưởng chế độ hưu trí? Các quyền lợi người lao động được hưởng khi hưởng chế độ hưu trí?

Đây là những thắc mắc, đã có rất nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn. Nếu bạn cũng có những thắc mắc, băn khoăn về vấn đề này thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về vấn đề này.

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2. Luật sư tư vấn về các quyền lợi của người lao động khi hưởng chế độ hưu trí.

Câu hỏi tư vấn: Dạ chào luật sư, tôi có một vấn đề không biết nên giải quyết như thế nào mong được luật sư tư vấn thêm. Bác tôi có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 6 tháng, sau đó công ty của bác tôi bị phá sản không đủ khả năng để chi trả tiếp tục tiền bảo hiểm nữa. Sau đó bác có tham gia tiếp tục bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng nữa. Bây giờ phía bảo hiểm quy vào là bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên bác không có trợ cấp thêm hàng tháng. Tôi mong đươc giải đáp thắc mắc và có cách nào để mình được trợ cấp thêm không ạ, pháp luật quy định thế nào? tôi xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, Bác bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 6 tháng, sau đó Bác bạn có tham gia tiếp tục bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng. Do đó, Bác bạn đã tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội đủ 20 năm và hiện Bác bạn không được hưởng chế độ trợ cấp thêm hàng tháng nữa. Vì vậy, đối với trường hợp này chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, hiện Bác bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 6 tháng sau đó tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng. Do đó, Bác bạn đã đáp ứng được điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội trên 20 năm. Tuy nhiên, vì bạn không cung cấp đầy đủ về thoogn tin Bác bạn năm nay bao nhiêu tuổi nên nếu Bác bạn đáp ứng được về tuổi đời thì khi đó Bác bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Thứ hai, các chế độ được hưởng khi hưởng chế độ hưu trí

- Chế độ lương hưu hằng tháng:

Người lao động đủ các điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ số tuổi theo quy định thì được hưởng hưu trí hằng tháng. Theo đó, 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Các quyền lợi khác:

Người lao động đủ điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng thì ngoài mức lương hưu hàng tháng, người lao động còn được hưởng:

+  Trợ cấp một lần (nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%);

+  Được quỹ bảo hiểm xã hội lo bảo hiểm y tế hàng năm; 

+  Nếu người lao động qua đời, thân nhân của người lao động đang hưởng hưu trí hàng tháng sẽ được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

Thứ ba, khi hưởng chế độ hưu trí thì có được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng không?

Theo thông tin bạn cung cấp, vì Bác bạn tham gia thêm 6 tháng bảo hiểm xã hội nên không được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng nữa. Nhưng vì bạn cung cấp thông tin không đầy đủ về đây là loại trợ cấp gì nên chúng tôi giả sử, đây là trợ cấp hằng tháng mà Bác bạn được hưởng đối với trường hợp được hưởng chế độ trợ giúp xã hội, Bác bạn có lương hưu và Bác bạn là người cao tuổi. Do đó, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội:

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Như vậy, căn cứ vào quy định tại điểm b, Khoản 5 Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP Bác bạn được hưởng chế độ hưu trí rồi thì Bác bạn sẽ không còn thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn