Nông Hồng Nhung

Hỏi về trợ cấp cho học sinh là con thương binh.

Chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho con thương binh thực hiện bao nhiêu lần trong một năm học? Có thể làm hồ sơ một lần cho cả quá trình học được không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Tôi là thương binh, trước đây hộ khẩu và lĩnh chế độ phụ cấp tại tỉnh T, ngoài đó với chế độ trợ cấp cho con thương binh họ cấp cho mỗi cháu một quyển sổ trợ cấp hàng năm các cháu chỉ cầm sổ lên nhà trường xác nhận rồi cầm sổ đó lên phòng lao động thương binh để lĩnh tiền trợ cấp học cho các cháu. Nhưng từ khi nhập khẩu vào phường P, tỉnh N ngày 7/2017 đến nay, phòng lao động thương binh tỉnh N lại nói không cần sổ trợ cấp đó mà hàng năm sẽ chi trả trợ cấp cho thương binh. Năm 2017 tôi nhận được giấy báo và đã lên phòng lao động thương binh tỉnh N nhận tiền trợ cấp cho 2 cháu. Nhưng năm 2018 và 2019 không thấy có giấy báo lên nhận tiền trợ cấp. Tôi bị tai biến không đi lại được, nhờ người ra phường hỏi thì lại bảo về làm lại hồ sơ để lĩnh trợ cấp? Muốn hỏi:

1. Tôi là thương binh hiện nay hàng tháng vẫn lĩnh lương thương binh tại phường, cán bộ chính sách của phường đã và biết vậy sao lại phải làm lại hồ sơ mỗi năm?

2. Năm 2017 đã có giấy báo lĩnh trợ cấp cho các cháu lần đầu (như vậy đã có hồ sơ lưu) sao 2018 và 2019 không có giấy báo về để lĩnh kền trợ cấp, khi tôi hỏi thì lại nói làm lại hồi sơ?

Kính mong các anh lưu tâm xem xét và giải quyết. Tôi chân thành cảm ơn! 

Trả lời tư vấn: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin anh cung cấp, anh thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; do đó, con anh được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH như sau:

“Điều 5. Hướng dẫn Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 86

1. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

a) Hồ sơ:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập:

+ Đối với các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục II.

+ Đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục III.

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng sau:

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;

- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

b) Trình tự thực hiện:

- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên học chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cơ sở giáo dục;

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học căn cứ vào chuyên ngành học của người học để quyết định miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện miễn, giảm học phí được quy định tại: Điểm h, i Khoản 2, gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư liên tịch này.

Thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

…”

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, anh cần có đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi đến cơ sở giáo dục. Và anh chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần cho cả thời gian học tập của cháu.

Trách nhiệm hỗ trợ chi phí học tập thuộc về trường đại học công lập, sở giáo dục đào tạo hoặc phòng giáo dục đào tạo tùy từng cấp học của người được hỗ trợ theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH:

“Điều 6. Hướng dẫn phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

1. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập

Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được tự chủ sử dụng theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

a) Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán với phòng giáo dục và đào tạo;

d) Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.”

Như vậy, đối chiếu thông tin anh cung cấp, nếu anh đã làm hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho cả thời gian học tập của cháu nhưng UBND cấp xã nơi anh cư trú vẫn yêu cầu anh làm lại hồ sơ để giải quyết chế độ thì việc yêu cầu đó không có căn cứ và không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cháu, anh có thể kiến nghị đến nhà trường hoặc phòng giáo dục để xem xét và giải quyết.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí