Luật gia Nguyễn Nhung

Hỏi về thời gian công tác tính BHXH và trường hợp đóng truy thu

Thời gian công tác từ năm 1982 đến năm 1992 có được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội hay không? Và những trường hợp nào pháp luật cho phép đóng truy thu bảo hiểm xã hội? Cụ thể như sau:


Nội dung đề nghị tư vấn:

Tôi Sinh tháng 10/1960, là giáo viên công tác tại trường công lập từ năm 1982 đến tháng 6 năm 1992. Sau đó tôi xin ra dạy tại trường dân lập từ tháng 7 năm 1992, nhưng đến tháng 1 năm 2001 tôi mới được tham gia BHXH (vì trước đó nhà trường không đóng). Nay tôi vẫn tham gia BHXH, và đủ tuổi về hưu. Tôi xin hỏi :

1.Tôi có được tính thời gian công tác tại trường công lập từ 1982 đến 1992 hay không?

2.Từ năm 1992 đến năm 2001 tôi có được BHXH truy thu để đảm bảo quyền lợi của mình hay không? vì tôi tham gia công tác liên tục không nghỉ gián đoạn mà những năm không đóng BHXH từ 1992-2000 là do nhà trường không đóng và luật BHXH mới thực hiện từ T4/1993.
 

Hỏi về thời gian công tác tính BHXH và trường hợp đóng truy thu


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh gia, trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cư tại Điều 139 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, quy định:

Điều 139.Quy định chuyển tiếp
4. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Do vậy, theo quy định trên thời gian công tác từ năm 1982 đến năm 1992 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ,phục viên thì thời gian này được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Thứ hai, căn cứ tại Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, cụ thể như sau: “5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Trường hợp của bạn trong khoảng thời gian công tác từ năm 1992 đến hết năm 2000 được xác định là trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH. Vì vậy, bạn có thể tiến hành thủ tục đóng truy thu căn cứ theo Điều 24 Quyết định số: 1111/QĐ-BHXH  về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

Điều 24. Truy thu

1. Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT:

1.1. Thành phần hồ sơ:

1.1.1. Đơn vị:
a) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).
b) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).
c) Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.
d) Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

1.1.2. Người lao động: tương tự quy định tại Điểm 1.2, Khoản 2 Điều 17.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Trân trọng!.
Luật gia: Ngọc Hà – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí