Lò Thị Loan

Hỏi về tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tôi năm nay 40 tuổi, đã đóng bảo hiểm đủ 20 năm trong cơ quan nhà nước, giờ cơ quan tinh giản biên chế nên nghỉ việc. Mức lương cơ bản của tôi hiện là 3,67 x 1.150.000đ = 4.220.500đ/tháng.
Tôi xin hỏi nếu tôi chốt sổ BHXH và chờ đến 60 để lĩnh lương hưu có được không, lương hưu sẽ được bao nhiêu phần trăm của lương cơ bản hệ số hiện tại, tôi có bị trừ phần trăm vì nghỉ trước tuổi không, nếu bị trừ thì trừ bao nhiêu. Nếu tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện hàng tháng thì phải đóng bao nhiêu phần trăm của mức lương cơ bản trên, mỗi năm đóng được tính bao nhiêu phần trăm để cộng dồn với 20 năm BHXH cho đủ 75%. Mong luật sư tư vấn cho tôi, tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì bác hoàn toàn có thể xin bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến khi đủ 60 tuổi, cụ thể:

Theo quy định tại điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 (có hiệu lực đến hết 31/12/2015) quy định về  Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 
 
Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì quy định về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
 
Điều kiện hưởng lương hưu (đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, không làm các công việc nặng nhọc độc hại, không bị suy giảm khả năng lao động) là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm và đủ 60 tuồi đối với nam.

Nếu bác chốt sổ bảo hiểm và bảo lưu đến năm 60 tuôi (năm 2035) thì lương hưu bác được nhận bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Điều 56- Luật bảo hiểm xã hội 2014 - Mức lương hưu hằng tháng2.Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
 
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên thời điểm bác tham gia bảo hiểm xã hội, cụ thể:

- Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Nếu bác muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức đóng và phương thức đóng như sau (quy định tại điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Mức đóng: Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do bác lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Bác có thể lựa chọn phương thức đóng sau đây:

- Hằng tháng;

- 03 tháng một lần;

- 06 tháng một lần;

- 12 tháng một lần;

- Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này 
 
Nếu bác tham gia BHXH tự nguyện 15 năm thì cộng với 20 năm tham gia BHXH bắt buộc bác sẽ có tổng 35 năm tham gia BHXH, tương ứng với mức lương hưu bác được nhận khi đủ tuổi về hưu sẽ là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội vì theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (có hiệu lực ngày 01/01/2016) thì chế độ hưu trí đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau:

a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.

...


Với 20 năm đầu tham gia BHXH, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Với 15 năm còn lại mỗi năm bác được tính 2%, như vậy 15 năm sẽ được tính bằng 30% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy tổng cộng mức lương hưu hàng tháng bác được nhận là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, do bác nghỉ việc theo chính sách tinh gian biên chế nên chúng tôi xin đưa ra những chính sách bác được hưởng khi thôi việc ngay, cụ thể:


- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy bác được hưởng 30 tháng tiền lương (bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản).


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV.Phương Thảo - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay