Luật sư Trần Khánh Thương

Hỏi về nghỉ phép năm

Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và bảo vệ độc lập tự do của dân tộc và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Bởi lẽ đó, chế độ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng luôn được ưu tiên do tính chất đặc thù công việc. Liên quan đến việc nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp, nếu bạn còn có thắc mắc về vấn đề này, hãy tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Minh Gia để có thêm kiến thức pháp luật.

Câu hỏi: Chồng tôi là quân nhân chuyên nghiệp tham gia từ năm 18 tuổi đến nay. Tháng 6/2021 do hoàn cảnh gia đình mẹ ốm, chồng tôi xin nghỉ phép năm để chăm sóc mẹ, trong đơn không ghi số ngày nghỉ và được duyệt nghỉ 30 ngày. Nghỉ 10 ngày thì mẹ khỏe và chồng tôi xin được đi làm lại nhưng chủ nhiệm không cho và buộc phải nghỉ hết 30 ngày phép khi thời điểm này chưa hết năm như vậy là đúng hay sai. Xin Luật sư hỗ trợ tư vấn để tôi biết và làm đúng với chế độ. Tôi rất mong được Luật sư trả lời tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp của chồng chị, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

-  Thứ nhất, về việc đăng ký nghỉ phép năm:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 113/2016/TT – BQP:

“Điều 12. Chế độ đăng ký khi nghỉ phép hằng năm

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phải đăng ký thời điểm, thời gian và nơi nghỉ phép với cơ quan, tổ chức, đơn vị để được giải quyết nghỉ theo chế độ quy định.

...”

Như vậy, theo quy định trên thì quân nhân chuyên nghiệp phải đăng ký thời điểm, thời gian và nơi nghỉ phép với cơ quan, đơn vị để được giải quyết nghỉ theo chế độ quy định.

- Thứ hai, về việc giải quyết chế độ nghỉ phép:

Theo thông tin chị cung cấp, chồng chị xin nghỉ phép năm để chăm sóc mẹ ốm, trong đơn không ghi rõ số ngày xin nghỉ. Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 113/2016/TT - BQP quy định về thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ với quân nhân chuyên nghiệp như sau:

“Điều 10. Thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên:

1. Giải quyết cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc quyền nghỉ theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

2. Quyết định thời điểm, thời gian, tỷ lệ nghỉ phép hằng năm đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.”

Do đó, căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư 113/2016/TT - BQP (Từ 10/10/2021 được sửa đổi bởi Thông tư 109/2021/TT-BQP) quy định về số ngày nghỉ phép năm mà chồng chị được nghỉ, Chủ nhiệm đã ban hành quyết định nghỉ và duyệt nghỉ 30 ngày nhưng chồng chị không có ý kiến phản đối. Mặc dù trong đơn đăng ký nghỉ phép có thể chồng chị không ghi rõ nhưng nếu không đồng ý thời gian nghỉ 30 ngày phép, chồng chị cần trao đổi trực tiếp với chủ nhiệm ngay tại thời điểm nhận quyết định. Vậy nên trong trường hợp này, có thể hiểu rằng chồng chị đồng ý với nội dung trong quyết định về việc nghỉ 30 ngày phép.

- Thứ ba, về việc xin đi làm lại:

Vì chồng chị đang trong thời gian nghỉ nên cần thực hiện theo đúng nội dung quyết định giải quyết nghỉ phép của đơn vị. Việc đình chỉ chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp quy định tại Điều 11 Thông tư 113/2016/TT – BQP như sau:

“Điều 11. Đình chỉ chế độ nghỉ

Việc đình chỉ chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.”

Khoản 2 Điều 38 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định: “…Khi có lệnh động viên, trong thời chiến và trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh đình chỉ thực hiện chế độ nghỉ ngơi; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang nghỉ phải trở về đơn vị.”

Do đó, khi không trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng thì đơn vị không thể đình chỉ chế độ nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp. Vậy nên chồng chị không thể xin trở lại đơn vị trước hạn nghỉ phép đã được phê duyệt nếu đơn vị không đồng ý.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn