Tuấn Luật sư

Hỏi về mức lương hàng tháng được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Xin được tư vấn như sau: Tôi sinh 25/12/1964, năm nay (2015) đã đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm và chưa đủ tuổi về hưu (60 tuổi đối với nam). Vậy đến năm 2016 theo luật BHXH mới tôi đã đủ số năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi về hưu. Nếu tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được hưởng lương BHXH như thế nào? Có bị trừ 2% trên 1 năm về hưu trước tuổi hay không?

Và xin về hưu trước tuổi năm nay (201x) hay về hưu vào năm sau (201x) sẽ có lợi hơn? (Được hưởng lương BHXH ở mức tốt nhất). Xin luật sư tư vấn giúp! Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Về điều kiện để được về hưu trước tuổi được:

Tính đến năm 2015 thì bác được 52 tuổi và đã tham gia đóng bảo hiểm hiểm xã hội được 31 năm nếu muốn về hưu trước tuổi, bác phải thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trường hợp 2: bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Như vậy, nếu đáp ứng được các điều kiện trên, bác có thể được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Về mức hưởng lương hưu trước tuổi:

Theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, mức lương hưu hàng tháng được hưởng là 45% mức bình quân tiền công, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 2% đối với nam.

Sau đó, cứ mỗi năm hưởng lương hưu trước tuổi sẽ bị giảm 1%.

Còn theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực vào năm 2016, nếu bác xin nghỉ hưu vào năm 2016 thì mức lương hưu hàng tháng được hưởng tương tự như trên. Nhưng sau đó, cứ mỗi năm được hưởng lương hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.

Quy định về mức lương hưu hàng tháng được hưởng theo quy định mới thì người đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng mức lương hàng tháng thấp hơn so với quy định trước đây.

Tuy nhiên, dù bác xin nghỉ hưu vào năm 2015 thì trong năm 2015 sẽ áp dụng theo quy định cũ, cứ mỗi năm mà hưởng lương hưu trước tuổi sẽ bị trừ  đi 1%. Đến năm 2016, sẽ áp dụng quy định mới, theo đó cứ mỗi năm hưởng lương hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.

Trân trọng.

Luật gia. Nguyễn Mỵ - công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900.6169