Hoài Nam

Hỏi về: Loại hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi ký hợp đồng lao động 36 tháng với đơn vị, đến tháng 7/2016 hết hạn hợp đồng, nếu đơn vị ký tiếp thì sẽ ký với tôi loại hợp đồng nào? Xin cảm ơn luật sư.

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọ Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn tôi tư vấn như sau:

 Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 22 Bộ Luật Lao động quy định về loại hợp đồng như sau:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì hợp đồng giao kết lần 1 là hợp đồng xác định thời hạn. Do vậy, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 điều 22 Bộ Luật Lao động quy định như sau:

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Như vậy , theo quy định này, nếu bạn tiếp tục giao kết hợp đồng với tính chất công việc thường xuyên , liên tục như bạn đang làm thì bạn có thể giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đối với trường hợp bạn tiếp tục giao kết hợp đồng xác định thời hạn thì bạn chỉ được giao kết thêm 1 lần đối với loại hợp đồng này và kể từ lần kế tiếp thì bạn phải giao kết hợp đồng không xác định thời hạn đối với loại công việc bạn làm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về: Loại hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Lê Yến- Công ty Luật Minh Gia.
 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí