Luật sư Trần Khánh Thương

Hỏi về đối tượng của Hợp đồng 68 - Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Xin hỏi Luật sư: Nhân viên y tế học đường có thuộc diện hợp đồng theo Nghị định 68/2000 không? và nếu có thì lương khởi điểm và phụ cấp được tính như thế nào? Xin cảm ơn.

 

Trả lời: Đối tượng của Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc được quy định như sau:
 
Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:
 
1.Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tôvà các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
 
2.Lái xe;
 
3.Bảo vệ;
 
4.Vệ sinh;
 
5.Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
 
6.Công việc khác.
 
Điều 2. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại Nghị định này gồm có:
 
1.Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 
2.Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
 
3.Các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

 
Như vậy Nhân viên y tế học đường sẽ không thuộc đối tượng của Nghị định 68.

 

Trân trọng!
C.V: Trần Hoàng Việt - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí