Luật gia Nguyễn Nhung

Hỏi về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Em đang làm bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng 15.04.201x em đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ở quận X. Thì được hẹn đến 13.05.201x đến lấy quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp và ngày ký quyết định là ngày 12.05.201x. Họ hẹn em cứ 1 tháng em đến xác nhận 1 lần và em đã lấy được 3 tháng tính đến bây giờ. nhưng khi em đến xác nhận với họ vào ngày 30.05.201x là em đã có hợp đồng thời vụ thời điểm ký từ ngày 11.05.201x.

Và bên cơ quan đăng kí bảo hiểm thất nghiệp quận X bảo em đã có việc làm trước quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp nên em sẽ phải hoàn trả lại số tiền em được nhận. Mà khi lần đầu tiên em đến có ai bảo với em là có hợp đồng thử việc hoặc thời vụ là sẽ không được hưởng đâu, em cứ tưởng là có hợp đồng chính thức mới không được nhận.
 

Hỏi về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013 về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết.


Trường hợp của bạn đã kí kết hợp đồng thời vụ trước thời gian có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp nên bạn sẽ phải hoàn trả lại số tiền bạn được nhận bởi việc căn cứ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là tìm được việc làm chứ không căn cứ vào loại hợp đồng bạn ký kết là loại hợp đồng nào. Căn cứ tại điểm b Khoản 3 Điều 53 Luật việc làm 2013, quy định cụ thể:

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:
b) Tìm được việc làm;

 

Trân trọng!.
Luật gia: Ngọc Hà – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn