Nguyễn Thị Hoài Thơ

Hỏi về chế độ thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ?

Luật sư tư vấn: áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nào để xác định đơn vị có được hưởng trợ cấp thu hút hay không? Thẩm quyền quyết định dừng chi trả chế độ thu hút? Nội dung cụ thể như sau:

Câu hỏi:

Tôi đang công tác là một huyện nghèo miền núi theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Trước đây, xã A là một xã đặc biệt khó khăn, đơn vị tôi được hưởng chế độ thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay xã A  đã được Chính phủ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Chính phủ hiện nay xã Anông là xã khu vực I, Quyết định số 900/QĐ/TTg ngày 20/6/2017 của Chính phủ xã A là xã không nằm trong danh sách là xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Tháng 8/2017, Bộ Tư lệnh Bộ độ Biên phòng có Văn bản chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  dừng chi trả các chế độ thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ đối với cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Lý do: Áp dụng Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, Quyết định số 900/QĐ/TTg ngày 20/6/2017 của Chính phủ và Công văn 1784/BNV-TL ngày 03/4/2017 của Bộ Nội vụ xã A không còn là xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3, điều 2, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này. Vậy cho tôi hỏi: Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 2, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; xã A  là một huyện nghèo miền núi theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ thì đơn vị tôi có tiếp tục được hưởng các chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ nữa hay không? Việc dừng chi trả chế độ thu hút theo Nghị định 116 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với đơn vị tôi đúng hay sai? Tôi xin chân hành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh gia chúng tôi, vấn đề bạn đưa ra chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, xác định xã A có được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định mới hay không?

Căn cứ Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định:

"Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở vềtrước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

5. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp."

Như vậy, căn cứ khoản 3 Điều luật nêu trên, xã A sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút bởi xác định rằng xã A không còn thuộc diện xã đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể là Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017.

Thứ hai, thẩm quyền quyết định dừng chi trả phụ cấp thu hút.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định nguồn kinh phí và trách nhiệm chi trả:

"...2. Trách nhiệm chi trả:

a) Đối với phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch, tiền tàu xe và trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thì đối tượng được hưởng thuộc danh sách trả lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị nào do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó chi trả;

..."

Theo thông tin bạn đưa ra, bạn không nói đến trước đây cơ quan nào có trách nhiệm chi trả phụ cấp thu hút tại xã A. Do đó, trong trường hợp trước đây trách nhiệm chi trả thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thì cơ quan này sẽ có thẩm quyền đưa ra quyết định dừng chi trả phụ cấp thu hút đối với xã A.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay