Tuấn Luật sư

Hỏi tư vấn về làm thêm giờ

Làm thêm giờ là khải niệm phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

1. Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động phải tuân thủ các thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng lao động và một trong các nội dung đã thỏa thuận có liên quan đến thời giờ làm việc.

Thông thượng người lao động sẽ chỉ phải thực hiện công việc trong một khoảng thời gian nhất định nhưng trong một số trường hợp đặc biệt người sử dụng có nhu cầu sử dụng người lao động làm thêm ngoài thời giờ làm việc thông thường. Khi sử dụng người lao động làm thêm giờ người sử dụng lao động phải đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Để được tư vấn cụ thể về vấn đề làm thêm giờ, tránh các trường hợp vi phạm pháp luật quý khách hàng hãy liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông hình thức gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể các vấn đề liên quan đến trường hợp của mình.

2. Vấn đề làm thêm giờ theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Theo quy định trong hợp đồng lao động thì 1 ngày công nhân làm việc 8 giờ. Nay công ty yêu cầu công nhân chúng tôi làm thêm 4 giờ/1ngày. Vậy nếu chúng tôi không chấp hành thì có bị đuổi việc không? Nếu cả xưởng đều không có nhu cầu tăng ca thì quản đốc có quyền đuổi việc không? Nhờ luật sư giải đáp giúp. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

Hỏi tư vấn về làm thêm giờ

Làm thêm giờ theo quy định pháp luật Lao động thế nào?

Tại Điều 107 quy định về làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt như sau:

"Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa".

Như vậy, chỉ đối với 2 trường hợp quy định tại Điều 107 là công ty có thể huy động các bạn làm thêm giờ mà không cần sự đồng ý của bạn. Ngoài 2 trường hợp trên, nếu các bạn không đồng ý, công ty không thể bắt buộc các bạn làm thêm giờ và cũng không thể lấy lí do đó để đuổi việc các bạn vì như thế là trái pháp luật lao động.

Hotline: 1900.6169