LS Vy Huyền

Hỏi tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc.

Chào luật sư, tôi là giáo viên của trường mầm non công tác nay 28 năm 4 tháng tôi có quyết định thôi việc từ 1/9/2014, trừ 6 năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp tôi còn 22 năm 4 tháng. Lương hiện hưởng của tôi là: hệ số 4.65. Số tiền được lãnh hàng tháng là: 7.899.801 đồng. Vậy trợ cấp thôi việc của tôi được tính là bao nhiêu? Nhờ luật sư giúp dùm. Xin cám ơn.

Trả lời: Luật minh gia xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 48 Luật lao động năm 2012 quy định “Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc”. Vậy thời gian này là 22 năm 4 tháng.
 
Bên cạnh đó, Theo Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – thương binh và xã hội quy định Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:

Tiền trợ cấp thôi việc

=

Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc

x

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

 x ½


Trong đó:

- Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc: Theo điểm c Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 quy định, “thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc” Do đó thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của bạn được tính là 22 năm 6 tháng (22 năm rưỡi).

- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc: Khoản 3 Điều 48 Luật lao động 2012 quy định: “Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”. Do đó tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc của bạn là 7.899.801 (đồng).

Vậy trợ cấp thôi việc của bạn cụ thể là: 7.899.801 x 22.5 x ½ = 88.872.761 (đồng).

Trân trọng.

Luật gia: Trần Hoàng Việt - Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí