Luật gia Nguyễn Nhung

Hỏi đáp về tiền lương làm thêm giờ của người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng 68/2000

Xin chào Luật của Luật Minh Gia. Hiện tại em có một số thắc mắc nhờ nhờ anh/chị tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn. Hiện tại em có ký hợp đồng 68 làm bảo vệ cơ quan.

Công việc phải làm là bảo vệ tài sản cơ quan, đảm bảo an toàn cơ quan. Thời giờ làm việc 40 giờ / tuần. Chế độ nghỉ ngơi theo quy định hiện hành. Mức Lương theo hệ số lương nhân viên bảo vệ là bậc 1 hệ số 1.5. Những thỏa thuận khác trong thời gian hợp đồng làm việc mà người lao động có hành vi vi phạm nội dung của hợp đồng này và không chấp hành đúng nội quy, quy chế cơ quan, dẫn đến buộc người sử dụng lao động phải chấm dứt hợp đồng làm việc, thì người lao động có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra và không được hưởng các chế độ và trợ cấp thôi việc. Nhưng cơ quan em có 2 bảo vệ và được chia ca 1 tuần trực và 1 tuần nghỉ. Như vậy 1 tháng em trực 2 tuần. Như vậy nếu lấy 24 giờ x 2 tuần thì bằng 336 giờ ( 40 giờ x 4 tuần = 160 giờ) Vì thế em xin nhờ Chuyên Mục tư vấn giúp em làm cách nào để cơ quan hổ trợ em số tiền trực vượt trội đó ( 336 - 160 = 176 giờ). Em đã trực suốt 2 năm như vậy. Trong thời gian chờ đợi Chuyên Mục trả lời. Em cũng xin chân thành cảm ơn Luật Minh Gia và em xin chúc Luật Minh Gia ngày càng phát triển.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thời giờ làm việc

Căn cứ quy định tại Điều 104, 106 BLLĐ 2012 thì thời giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 8 h/ngày và không quá 48h/ tuần. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

-  Được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

- Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, cơ quan bạn đang làm việc đã vi phạm pháp luật về chế độ làm việc. Bởi vì, pháp luật quy định tổng số làm thêm giờ không quá 200h/năm nhưng cơ quan đã áp dụng với bạn số thời gian làm thêm là 2112h/năm. Do đó, bạn có thể khiếu nại trực tiếp đến lãnh đạo cơ quan hoặc thông qua công đoàn cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ hai, về tiền lương làm thêm giờ

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã làm thêm giờ 2112 h/năm, tiền lương làm thêm giờ bạn có thể đối chiếu tại Điều 97 Luật lao động 2012:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng !
CV tư vấn: Phan Huyền - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn