Vy Huyền

Hết hạn hợp đồng lao động người lao động có phải báo trước khi nghỉ việc?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Ngày 1/6/2019 hết hạn hợp đồng lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động thì người lao động có phải thông báo nghỉ khi hết thời hạn hay không? Có phải nộp đơn xin nghỉ việc trước thời hạn không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nội dung tư vấn: Xin kính chào công ty Luật Minh Gia. Tôi về công tác tại địa phương năm 09/2013, theo chính sách thu hút của tỉnh. Cam kết công tác 69 tháng, đến nay (cụ thể là sau ngày 01/06/2019) sắp hết hợp đồng cam kết của tôi với sở nội vụ tỉnh. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, nên tôi có ý định xin nghỉ việc tại địa phương và tìm kiếm một nơi công tác khác.

Hỏi: Vậy tôi nên nộp đơn xin nghỉ việc vào đầu tháng 5 (thông báo cho cơ quan chủ quản và xin nghỉ việc từ ngày 01/06, cũng là thời gian hết cam kết) để có điều kiện tìm kiếm công việc mới sớm hơn hay bắt buộc là ngày 01/06 tôi mới có quyền nộp đơn xin nghỉ việc (có thể kéo dài thêm 45 ngày) để tôi có thể tìm công việc mới. Xin trân trọng cảm ơn luật sư. 

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do thông tin bạn cung cấp không nói rõ cam kết công tác 69 tháng giữa bạn và ban lãnh đạo công ty có phải là hợp đồng lao động hay không, do đó nếu như hợp đồng cam kết công tác 69 tháng giữa bạn và lãnh đạo công ty được xác định là quan hệ lao động là thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện  thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên thì sẽ áp dụng giải quyết theo Bộ luật lao động năm 2012.

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 về Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động của Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

...

Và tại Điều 47 về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động của Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, khi hết thời hạn giao kết hợp đồng với công ty thì bạn bạn có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà bạn đã giao kết với công ty. Đồng thời, Bộ luật lao động 2012 không có quy định về vấn đề buộc người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động trước khi hết thời hạn chấm dứt hợp đồng lao đồng, do đó bạn không có nghĩa vụ phải viết đơn báo trước cho người sử dụng lao động trước khi hết hạn hợp đồng.

Theo đó, trường hợp này thì bạn có thể lựa chọn làm đơn xin nghỉ việc đầu tháng 5 thông báo cho cho phía bên lãnh đạo nơi bạn làm việc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/6/2019 hoặc tại thời điểm ngày 1/6/2019 bạn thông báo về việc không tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với đơn vị đều được mà vẫn đúng quy định pháp luật. 

Trân trọng.
Phòng Luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí