Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hai năm liền bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu theo nghị định 108 không?

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 108 nếu hai năm liền bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Xin luật sư tư vấn một vấn đề: Vợ tôi sinh năm tháng 2/1970, đi làm kỹ thuật viên xét nghiệm cho bệnh viện huyện nay là Trung tâm y tế từ 1991. Đến tháng 03/2020 đủ 50 tuổi, năm 2018 và nếu 2019 đều bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nếu vậy vợ tôi có được nghỉ hưu theo nghị định 108 hay phải nghỉ hưu bình thường. Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn là viên chức làm kỹ thuật viên xét nghiệm cho bệnh viện huyện nay là Trung tâm y tế từ 1991 và có nhắc đến việc nếu đến tháng 03/2020, vợ bạn đủ 50 tuổi, năm 2018 và nếu 2019 đều bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu theo Nghị định 108 không.

Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/ NĐ-CP quy định Các trường hợp tinh giản biên chế như sau:

“e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.”

Như vậy, để thuộc đối tượng xét tinh giản biên chế mà không thuộc trường hợp do dôi dư, sắp xếp bộ máy hay do trình độ đào tạo, vợ bạn – hiện đang là viên chức cần đáp ứng điều kiện: Trong 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, vợ bạn có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng đơn vị không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc Vợ bạn không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Do đó, nếu như năm 2018, 2019 vợ bạn đều được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thì không thuộc trường hợp xét tinh giảm biên chế nêu trên.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí