Tuấn Luật sư

Giảm trừ lương hưu khi nghỉ hưu sớm theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Tôi là nam: đang làm việc tại công ty TNHH 1 thành viên. Đến tháng 4 năm 2016 vừa tròn 50 tuổi và đủ 30 năm công tác đóng bảo hiểm xã hội. Hiện tại sức khỏe rất yếu. Giả sử tháng 4 năm 2016 tôi xin đi giám định sức khỏe đạt 61% trở lên. Hỏi lúc đó tôi có được về hưu trước tuổi không và phải trừ bao nhiêu % theo luật năm 2014.
 
Giảm trừ lương hưu khi nghỉ hưu sớm theo Luật bảo hiểm xã hội 2014
Nghỉ hưu trước tuổi


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do thời điểm anh nghỉ hưu là năm 2016 nên sẽ được điều chỉnh bởi Luật bảo hiểm xã hội 2014 (có hiệu lực áp dụng từ 1-1-2016).

Theo quy định tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.


3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”.

Độ tuổi nghỉ hưu năm 2016 với người bị suy giảm lao động từ 61% trở lên là đủ 51 tuổi. Do đó, nếu tháng 4 năm 2016 anh mới đủ 50 tuổi thì khi về hưu anh sẽ bị giảm trừ lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”.

Do anh nghỉ hưu sớm một năm nên sẽ bị giảm trừ 2% lương hưu.

Trân trọng!

Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí