Trần Phương Hà

Giám đốc của một công ty thì có được tham gia BHXH khi lao động ờ công ty khác?

Luật sư tư vấn trường hợp thành lập doanh nghiệp và giữ chức vụ giám đốc nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời hiện nay lao động tại một công ty khác thì có được tham gia bảo hiểm xã hội không? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung câu hỏi: Xin chào Văn phòng Luật sư. Tôi muốn hỏi trường hợp của tôi như sau: Tôi thành lập doanh nghiệp cổ phần, tuy nhiên quá trình hoạt động thua lỗ nên tôi đã làm thủ tục tạm dừng hoạt động (chỉ tạm dừng hoạt động chứ chưa giải thể được vì công ty tôi còn chưa quyết toán được do không còn tiền, làm quyết toán sợ có phát sinh chi phí lại không thực hiện được). Nhân sự trực tiếp sản xuất không còn một ai. Hiện tại, tôi đang là giám đốc, không hưởng lương, không đóng bảo hiểm. Để đảm bảo cuộc sống, tôi đã xin vào làm nhân viên cho một công ty cổ phần khác, vậy tôi có được tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới không ạ. Tôi chân thành cám ơn và mong được phản hồi sớm.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn hư sau

Theo quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn."

Hiện nay bạn đang giữ chức vụ Giám đốc của công ty cổ phần nhưng không hưởng tiền lương nên không thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, nếu bạn chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty đầu tiên bạn làm việc (công ty cổ phần) thì khi bạn  trở thành người lao động của công ty khác thông qua hợp đồng lao động ( trừ hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng ), công ty này có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bạn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia 

Hotline: 1900.6169