Tuấn Luật sư

Giám định mức suy giảm khả năng lao động thời điểm nào là đúng?

Em bị tai nạn lúc lao động trong công ty và em muốn làm giám định thương tật để hưởng bhxh vậy em muốn biết là đi giám định ngay sau tai nạn hay đợi lành lặn vết thương rồi mới đi! Công ty bảo em là có giấy giới thiệu đi giám định rồi khi nào em đi thì lấy. Vậy em giám định sức khỏe thời điểm nào?

 

Giám định mức suy giảm khả năng lao động thời điểm nào là đúng?
Giám định thương tật


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 44 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“Điều 44. Thời điểm hưởng trợ cấp

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 42, 43 và 46 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa”.


Theo quy định trên thì thời điểm hưởng trợ cấp của bạn được tính từ tháng người lao động điều trị xong và ra viện. Nếu sau khi điều trị xong và ra viện bạn có thương tật hoặc tái phát thì có thể yêu cầu giám định mức suy giảm khả năng lao động lại và có thể hưởng theo mức trợ cấp mới theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Pháp luật hiện tại không có quy định chi tiết về thời điểm giám định tai nạn lao động nhưng theo quy định trên thì có thể hiểu thời điểm Giám định y khoa để xét hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sẽ là thời điểm thương tật đã được điều trị ổn định ban đầu.

Về thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động bạn có thể tham khảo "Thủ tục giám định lại thương tật và điều chỉnh chế độ".

 

Trân trọng

P luật sư Lao động - Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí