Trần Tuấn Hùng

Giải đáp thắc mắc về nâng ngạch lương

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi đang ở hệ số lương 2.86 bậc trung cấp từ ngày 01/03/2018 và công tác tại một trường Cao đẳng, đến tháng 3/2020 tôi mới đến kỳ hạn tăng lương lên bậc 7/12 trung cấp là 3.06. Tôi dự kiến được cấp bằng đại học vào ngày 8/2019. Vậy với trường hợp của tôi xin cho hỏi:

 1. Tháng 12/2017 tôi đã có bằng Cao đẳng nhưng cơ quan của tôi vẫn xếp ngạch lương trung cấp, vậy tôi có thể yêu cầu cơ quan chuyển ngạch của tôi từ B sang A0 được không?2. Nếu tôi để tăng lương lên bậc 7 trung cấp rồi mới đưa bằng đại học vào để phiên sang hệ số của đại học được không? 3. Nếu khi nâng được hệ số lên bậc 7 trung cấp là 3.06 rồi tôi mới đưa bằng đại học vào để ăn lương theo bằng đại học thì hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu?Rất mong được công ty tư vấn sớm. Tôi chân thành cảm ơn!

 

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, về vấn đề thăng hạng viên chức trong giảng dạy,

 

Điểm B Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

 

Điều 3 Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT: “ Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các Điều kiện sau:

 

1. Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự xét.

 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

3. Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

 

4. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02; đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 đối với viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01.

 

Nếu anh cần nâng ngạch từ B lên A0, anh cần đăng kí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và tham gia kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cơ quan anh tổ chức hoặc khi anh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT, anh có thể đăng kí dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Do vậy, anh không thể yêu cầu cơ quan anh nâng ngạch của anh từ B lên A0.

 

Thứ hai, về vấn đề hưởng lương tại đơn vị,

 

Cũng theo quy định tại điểm B Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, để hưởng lương đại học tức ngạch lương cao hơn, anh cần thi tuyển hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nếu cơ quan anh tổ chức kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trước tháng 3/2020, anh tham gia dự thi và đạt yêu cầu, anh có thể hưởng lương hệ số đại học mà không cần phải đợi lên bậc 7 trung cấp. 

 

Thứ ba, về xếp lương khi nâng ngạch,

 

Khoản 1 mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV quy định về cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức:

 

a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

 

b. Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

 

c. Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm nhiên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

 

Hệ số chênh lệch bảo lưu tại điểm c này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch mới. Sau đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng ngạch hoặc chuyển ngạch khác, thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

 

Đối với trường hợp của anh, lương bậc 7 hệ trung cấp của anh đang là 3.06, khi anh thăng hạng thành công lên hạng A0, hệ số lương ngạch mới của anh sẽ bằng hoặc cao hơn gần nhất hệ số lương ngạch cũ, tức hệ số lương ngạch mới của anh sẽ là 3.34, dựa theo bảng lương trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

 

Anh tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác anh vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

 

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến Luật Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí