Luật sư Trần Khánh Thương

Các hình thức hợp đồng lao động? Quy định về chấm dứt HĐLĐ

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động phải được thực hiện theo quy định pháp luật lao động. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình giao kết, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động phía người sử dụng lao động không thực hiện đúng theo quy định pháp luật, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Câu hỏi tư vấn:

Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn mỗi năm cho một trường học, tôi đã làm việc hơn 20 mươi năm ở trường và năm nào cũng ký hợp đồng, nhưng năm nay trường không làm hợp đồng cho tôi nhưng tôi vẫn làm việc cho trường vậy hợp đồng này có trở thành hợp đồng lao động không thời hạn không? Trường hợp sau khi 2 bên đã thỏa thuận hợp đồng lao động không thời hạn mà trường trả hồ sơ buộc tôi thôi việc, trường có quyền đó không? Mong Luật sư tư vấn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

- Quy định về hợp đồng lao động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động 2019 quy định: "Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động."

>> Tư vấn quy định về xác định hợp đồng lao động, gọi: 1900.6169

- Các loại hợp đồng lao động

Điều 20 Bộ luật lao động 2019 quy định về loại hợp đồng và giao kết hợp đồng lao động như sau:

''1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.''

Như vậy, theo quy định nêu trên người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận để ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp, hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, người lao động cao tuổi,…

- Về việc gia hạn hợp đồng lao động

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại trường hợp 20 năm và mỗi năm hai bên đều ký lại hợp đồng lao động một lần, như vậy phía trường học thực hiện ký mỗi năm một lần là không phù hợp quy định pháp luật và hợp đồng lao động bạn đang làm việc được xác định là hợp đồng không xác định thời hạn.

Trường hợp, nếu sau khi bạn và phía trường hợp thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì quyền và nghĩa vụ của hai bên được thực hiện theo hợp đồng này. Việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể được thực hiện theo thỏa thuận của hai bên, trường hợp bạn không đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì phía trường học không có quyền ép buộc bạn phải nghỉ việc. Trường hợp, nếu trường học đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không có lý do theo quy định thì việc trường học chấm dứt hợp đồng lao động với bạn được xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật.

- Về bồi thương khi đơn phương chấm dứt hợp động lao động trái luật

Nếu chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật thì phía trường học có trách nhiệm bồi thường cho bạn theo quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động 2019:

"Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.".

Trên đây là bài viết tư vấn của Công ty Luật Minh Gia về vấn đề ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Nếu bạn còn vướng mắc, bạn có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ kịp thời. 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí