Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu

  • 10/08/2020
  • Nguyễn Thị Điển
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia bảo hiểm được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với tài chính của mình.

  1. Luật sư tư vấn quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những loại bảo hiểm xã hội mà công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Đây cũng là một trong những hình thức tham gia BHXH khi bạn chưa đủ năm tham gia BHXH để được hưởng chế độ hưu trí. Vậy để nếu đủ tuổi khỉ hưu mà chưa đủ số năm tham gia bảo hiểm thì phải làm như thế nào?

  Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện như:

  + Nắm được các điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

  + Nắm được các trình tự, thủ tục tham gia BHXH tự nguyện;

  + Biết được những trường hợp nào được đóng cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu;

  Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

  2. Quy định pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

  Câu hỏi: Kính chào Tổng đài tư vấn Pháp luật. Tôi là giáo viên THCS , đến tháng 1/2014 đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm công tác(còn thiếu 58 tháng). Và tôi đã tiếp tục đóng BHTN được 22 tháng, cho tới nay, thời gian còn phải đó của tôi là 36 tháng. Vậy xin hỏi Tổng đài, nếu tôi đóng 1 lần để lấy lương hưu thì có được không và cách tính để đóng là như thế nào và cách tính lương hưu hàng tháng của tôi là như thế nào? quy định pháp luật thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  I. Về vấn đề đóng một lần để đủ điều kiện lấy lương hưu hàng tháng và mức đóng:

  Theo Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hường lương hưu quy định:

  "1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

  b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

  2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu."

  Như vậy nếu bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

  Về phương thức đóng, theo điểm e khoản 1 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định phương thức đóng trường hợp của bạn như sau:

  "Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu."

  Theo quy định trên thì bạn được đóng một lần cho những năm còn thiếu, mức đóng được tính theo khoản 4 Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

  Đóng một lần để đủ điều kiện lấy lương hưu, mức đóng, cách tính lương hưu hàng tháng

  Trong đó:

  - T2: Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu (đồng).

  - Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chọn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).

  - r: Lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%/tháng).

  - t: Số tháng còn thiếu, nhận một trong các giá trị từ 1 đến 120.

  - i: Tham số tự nhiên có giá trị từ 1 đến t.

  Ví dụ: Bà Q tính đến tháng 3/2017 đủ 55 tuổi và có 15 năm 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Bà Q có nguyện vọng tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng, tháng 10/2017 lựa chọn phương thức đóng một lần cho 3 năm 9 tháng còn thiếu với mức thu nhập tháng lựa chọn là 3.000.000 đồng/tháng. Giả định lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm 2016 là 0,826%/tháng và mức thu nhập tháng bà Q lựa chọn cao hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời Điểm tháng 10/2017. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 3 năm 9 tháng (45 tháng) còn thiếu của bà Q sẽ là:

  Đóng một lần để đủ điều kiện lấy lương hưu, mức đóng, cách tính lương hưu hàng tháng

  = 36.091.122 đồng

  II. Cách tính lương hưu hàng tháng:

  Theo Điều 3 Nghị định 143/2015/NĐ-CP thì mức lương hưu hàng tháng được quy định như sau:

  "1. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

  2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

  a) Người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

  b) Nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

  c) Nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

  Năm nghỉ hưu

  Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%
  2018 16 năm
  2019 17 năm
  2020 18 năm
  2021 19 năm
  2022 trở đi 20 năm

  Mức bình quân thu nhập tháng được tính theo Điều 4 của Nghị định này như sau:

  "1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

  2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này được điều chỉnh như sau:

  a) Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng;

  b) Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm và được xác định bằng công thức sau:

  Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t = Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100% : Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

  Trong đó:

  - t: Là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

  - Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

  3. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này thì mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, trong đó thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu nhận mức điều chỉnh bằng 1 (một).

  4. Hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều này và chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố."

  ​Vì số liệu bạn không đề cập nên tôi chỉ có thể đưa công thức tính lương hưu chung cho bạn như trên

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

    Hotline: 1900.6169