Đàm Minh Diệu

Đóng BHXH tự nguyện cho đủ điều kiện hưởng lương hưu hay nhận BHXH một lần

Bố của em đã tham gia BHXH từ tháng 1/1994 đến tháng 6/2009, đã chốt sổ là 15 năm 6 tháng. Vậy bố em nên đóng tiếp cho đủ 20 năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu hay nhận trợ cấp một lần có lợi hơn?

Nội dung đề nghị tư vấn:

Chào luật sư. Em có 1 vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp. Bố của em đã tham gia BHXH từ tháng 1/1994 đến tháng 6/2009, đã chốt sổ là 15 năm 6 tháng. Như em, được biết theo luật BHXH hiện hành thì phải tham gia BHXH được 20 năm mới đủ điều kiện được hưởng lương hưu tháng. Vậy nếu bố em tiếp tục xin đóng BHXH tự nguyện để đủ 20 năm có được không, và mức lương hưu hàng tháng bố em sẽ nhận được khi 60 tuổi là bao nhiêu (mức đóng bằng với mức đóng cuối cùng khi chốt sổ). Hoặc nếu bố em không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện mà yêu cầu trợ cấp BHXH 1 lần thì số tiền bố em được nhận về là bao nhiêu ạ. Hiện tại sức khỏe của bố em tốt, vẫn tạo ra thu nhập cao hàng tháng. Luật sư tư vấn giúp em là làm cách nào (đóng tiếp hay nhận 1 lần) thì sẽ tốt hơn cho gia đình em với ạ.

 

Đóng BHXH tự nguyện cho đủ điều kiện hưởng lương hưu hay nhận BHXH một lần


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như  sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với nam là 60 tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 phải có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Do đó, bố bạn hoàn toàn có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. 

Bạn có thể tham khảo bài viết đã được chúng tôi tư vấn:

Có được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu không

Thứ hai, mức lương hưu hàng tháng bố bạn nhận được khi 60 tuổi căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 hiện hành tại Điều 52 cách tính được xác định như sau:

Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.  

Nếu sau khi thời gian bố bạn đóng đủ BHXH 20 năm và đủ tuổi hưởng lương hưu qua năm 2016 trở đi thì sẽ áp dụng theo Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 mức tính lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.


Bố bạn có thể tham khảo cách tính cụ thể theo bài viết đã được chúng tôi tư vấn:

Hỏi về nghỉ hưu năm 2015 và 2016 có gì khác nhau?

Thứ ba, nếu bố bạn không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện mà yêu cầu trợ cấp một lần điều này hoàn toàn có thể. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần xác định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2006: “Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.” 

Vấn đề có quyết định đóng tiếp vào thời gian BHXH của bố bạn cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu hằng tháng khi nghỉ hưu hay dừng để làm thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với người không đóng đủ 20 năm sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và yêu cầu nhận BHXH một lần là lựa chọn của người tham gia đóng BHXH.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đóng BHXH tự nguyện cho đủ điều kiện hưởng lương hưu hay nhận BHXH một lần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!.
Luật gia: Ngọc Hà – Công ty Luật Minh gia.  

Gọi ngay