Tuấn Luật sư

Đóng BHXH 8 tháng trong 12 tháng trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Em tham gia BHXH bắt buộc ngắt quãng như sau: công ty A: từ tháng 4/2013 tới tháng 1/2014; công ty B từ tháng 7/2015 tới tháng 1/2015; công ty C từ tháng 5/2015 tới tháng 12/2015. Do thời hạn hợp đồng hiện tại là 8 tháng nên chỉ đóng BHXH bắt buộc là 8 tháng. Hiện tại em đang có thai và dự sinh cuối tháng 2 năm 2016.


Em kết thúc HĐLĐ trước khi sinh như vậy có được hưởng chế độ BHXH khi sinh con không? vì theo luật là đóng liên tục 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Như vậy thì em đã đóng liên tục 8 tháng, trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Rất mong nhận được tư vấn từ phía luật sư. Em xin cảm ơn.

 

Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Điều 14.Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.

 

Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh, không tính đến yếu tố liên tục. Trường hợp của bạn, bạn đã đóng BHXH được 8 tháng trước khi sinh thì bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội

 

Trân trọng
C.V Hoàng Ngàn. Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí