Tuấn Luật sư

Đóng bảo hiểm xã hội như nào thì được hưởng chế độ thai sản

Trước khi vào làm việc ở cơ quan nhà nước tôi đã làm việc ở công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội được 1 năm 04 tháng sau đó tôi nghỉ việc và tạm thời không tham gia bảo hiểm 7 tháng để chờ việc mới. Sau đó tôi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và nộp sổ vào cơ quan bảo hiểm và lại tiếp tục đóng tham gia thêm được 04 tháng (đóng chung vào sổ bảo hiểm trước) thì nghỉ thai sản. Vậy khi nghỉ thai sản tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?

 

>> Tư vấn thắc mắc về chế độ thai sản qua tổng đài: 1900.6169 

 

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

 

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

 

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

...

b) Lao động nữ sinh con;

...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

...”

 

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện là đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên.

 

Mức hưởng chế độ thai sản được xác định theo điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

 

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

 

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

 

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

...”

 

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng Văn bản pháp luật tại thời điểm gửi câu hỏi như sau:

 

Điều kiện hưởng thai sản

 

Theo quy định tại điệu 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:
 
”1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh co hoặc nhận nuôi con nuôi".

 

Do đó, nếu chị đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Theo như chị trình bày thì thì chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng sau khi nghỉ 7 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội vì vậy nếu chị tiếp tục tham gia bảo hiễm xã hội 2 tháng trước sinh con thì chị sẽ được hưởng chế độ thai sản.

 

Mức hưởng thai sản

 

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 35 Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

"1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội". 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đóng bảo hiểm xã hội như nào thì được hưởng chế độ thai sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ: 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!     

Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí