LS Nguyễn Phương Lan

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Luật sư tư vấn về trường hợp công ty đã đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ từ tháng 10 năm 2014 đến hết tháng 7 năm 2015; hiện tại, có thai dự kiến sinh vào ngày 20/01/2016 thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn : Kính gửi Công ty Luật Minh Gia

Em có khúc mắc sau liên quan đến điều kiện hưởng chế độ thai sản. Nhờ công ty giải đáp giúp. Em đang làm một công ty có vốn đầu tư của Nhật. Công ty đã tham gia bảo hiểm xã hội cho em từ tháng 10 năm 2014 đến hết tháng 7 năm 2015. Hiện tại, em đang có thai dự kiến sinh vào ngày 20 tháng 01 năm 2016. Như vậy em có được hưởng chế độ thai sản hay không?
Kính mong quý công ty giải đáp thắc mắc giúp em sớm. Em cảm ơn.

Trả lời : Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau :

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006 về chế độ thai sản như sau :

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.


Như vậy, điều kiện để chị được hưởng chế độ thai sản là chị phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh; mà chị dự kiến sinh vào ngày 20/01/2016 thì 12 tháng trước khi sinh sẽ được tính từ ngày 20/01/2015  . Bên cạnh đó, chị có nói công ty đã đóng cho chị tới hết tháng 7/2015 thì tính từ 20/01/2015 tới 7/2015 đã hơn 6 tháng; cho nên, chị sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

 

Trân trọng.
Chuyên viên Phương Lan -  Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí