Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Đóng bảo hiểm tự nguyện cho những năm còn thiếu để hưởng hưu trí

  • 11/03/2016
  • Ls Nguyễn Thảo
  • Tư vấn về trường hợp đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm thì phải đóng tiếp bao nhiêu năm để được hưởng chế độ hưu trí.

  Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi muốn hỏi tôi đóng bảo hiểm xa hội bắt buộc được 15 năm công tác, vì điều kiện doanh nghiệp tôi đang làm bị phá sản hoặc giảm biên chế và tôi không thể tiếp tục đóng BHXH nữa. Để đủ năm được đóng bảo hiểm xã hội hưởng huu trí ngoài việc tôi có đóng tiếp ở một doanh nghiệp khác. thì tôi có thể đóng bảo hiểm tự nguyện được không? và có thể đóng một lần cho số năm công tác theo quy định được không ?. Và nếu được đóng bảo hiểm tự nguyện thì tối thiểu tôi phải đóng bao nhiêu năm bảo hiểm tự nguyện mới được về hưu.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 là đủ tuổi theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Do vậy, bạn còn thiếu 5 năm đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Bạn có thể đóng tiếp cho đủ 5 năm này qua 2 cách thức. Một là tham gia lao động đóng BHXH bắt buộc thông qua nguwoif sử dụng lao động hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

  Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện - Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 

  "1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

  Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:


  a) Hằng tháng;

  b) 03 tháng một lần;

  c) 06 tháng một lần;

  d) 12 tháng một lần;


  đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này ."


  Như vậy bạn có thể lựa chọn phương thức đóng 1 lần cho toàn bộ 5 năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. 


  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đóng bảo hiểm tự nguyện cho những năm còn thiếu để hưởng hưu trí. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  Luật gia Nguyễn Thảo - Công ty Luật Minh Gia

  Nội dung trả lời

    Hotline: 1900.6169