Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Đối tượng thuộc diện nâng lương thường xuyên

  • 14/01/2021
  • Nguyễn Thu Trang
  • Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã cơ cấu lại toàn bộ bộ máy nhân sự đảm bảo phục vụ hiểu quả cho công tác quản lý Nhà nước. Nhiều cán bộ, công chức không đảm bảo về trình độ năng lực phục vụ cho công cuộc trong thời đại mới hay có nguyện vọng về hưu sớm đều được xem xét giải quyết cho nghỉ việc. Nhiều cán bộ có năng lực nhưng không đủ điều kiện về tuổi tái cử có thể tiếp tục làm việc cho đến tuổi nghỉ hưu.

  1. Luật sư tư vấn Luật Cán bộ, công chức

  Pháp luật về cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các chế độ, quyền lợi cho nhóm đối tượng này, đặc biệt là các chế độ về tiền lương, phụ cấp,… Với nhóm đối tượng không đủ tuổi tái cử và đang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu thì các chế độ này lại càng trở nên quan trọng.

  Nâng lương thường xuyên là chính sách dành cho nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức khi đáp ứng được các điều kiện về bậc lương, ngạch, thời gian công tác,… được nâng lương khi chưa được hưởng bậc lương cao nhất. Đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử và đang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, có thể nằm trong diện được nâng lương thường xuyên không là vấn đề mà nhiều người cán bộ quan tâm.

  Do đó, nếu bạn đang muốn tìm hiểu các vấn đề trên cho bản thân hoặc các thành viên trong gia đình nhưng chưa tìm được các căn cứ pháp luật, bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia qua Email tư vấn hoặc theo số điện thoại Tổng đài: 1900.6169 để được Luật sư, Chuyên viên tư vấn của chúng tôi giải đáp cụ thể về các vấn đề tiền lương.

  2. Tư vấn về việc hưởng nâng lương thường xuyên của cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử

  Câu hỏi tư vấn: Hiện nay đang thực hiện chế độ cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Vậy trong thời gian nghỉ chờ cán bộ đó có được thuộc diện nâng lương thường xuyên không?

  Nôi dung tư vấn: Cảm ơn bác đã tin tưởng gửi những thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Gia. Đối với vấn đề này chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP:

  “Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu

  Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

  1. Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

  2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

  3. Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

  4. Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy định hiện hành.

  5. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu không tính vào biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.”

  Như vậy, đối với cán bộ chờ nghỉ hưu chỉ được hưởng các chế độ, chính sách theo pháp luật quy định nhưng không thuộc diện nâng lương thường xuyên. Do đó, trường hợp của bác không nằm trong nhóm đối tượng được nâng lương thường xuyên.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn