Ls Phùng Gái

Doanh nghiệp tự ý cắt giảm tiền lương của người lao động có trái quy định pháp luật?

Câu hỏi tư vấn: Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, do thời gian gần đây sản xuất đi xuống nên hàng tháng ban giám đốc cùng phòng tổ chức đã tự ý cắt giảm lương của bộ phận gián tiếp xuống còn70%-80% lương, nói là đến cuối năm nếu công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất thì sẽ thanh toán nốt phần còn lại (tôi vào làm 10năm chưa thấy năm nào công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất).

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, do thời gian gần đây sản xuất đi xuống nên hàng tháng ban giám đốc cùng phòng tổ chức đã tự ý cắt giảm lương của bộ phận gián tiếp xuống còn70%-80% lương, nói là đến cuối năm nếu công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất thì sẽ thanh toán nốt phần còn lại (tôi vào làm 10năm chưa thấy năm nào công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất).Vậy luật sư tư vấn giúp công ty tôi làm như vậy đã đúng luật chưa ạ? Tôi xin cảm ơn! 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về nguyên tắc trả lương. Cụ thể:

Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, với quy định trên thì tiền lương là khoản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau trước khi ký kết hợp đồng lao động căn cứ theo năng suất lao động, chất lượng công việc và được ghi nhận trong hợp đồng lao động. Nên khi đến thời hạn thanh toán người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền lương cho người lao động.  Trong trường hợp có sự thay đổi nội dung, điều khoản về tiền lương thì phải tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng theo Điều 35 Bộ luật lao động. 

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Theo đó, đối chiếu với trường hợp của bạn việc công ty không thỏa thuận với người lao động về việc điều chỉnh, sửa đổi điều khoản về tiền lương trong hợp đồng mà tự ý cắt giảm tiền lương xuống còn 70-80% là trái với quy định pháp luật. Nên để đảm bảo quyền lợi của mình thì có quyền làm đơn khiếu nại gửi Phòng lao động thương binh và xã hội để giải quyết/ trường hợp quyền lợi vẫn không đảm bảo thì có quyền khởi kiện trực tiếp ra Tòa.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Doanh nghiệp tự ý cắt giảm tiền lương của người lao động có trái quy định pháp luật?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay