Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Điều kiện xét tuyển công chức cấp xã, phường.

  • 21/02/2019
  • Nguyễn Thu Trang
  • Thưa luật sư.em sinh năm 1993 tốt nghiệp ngành quản lý xây dựng trường cđ xây dựng số 2. Xin hỏi luật sư là với bằng cấp hiện tại em có thể xin xét tuyển công chức địa chính phường hay không? Và cần thêm bằng gì nữa để đủ điều kiện xét tuyển công chức địa chính.


  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với vấn đề này chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo luật cán bộ công chức 2008 có qui định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

  Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

  a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  b) Đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
   
  Theo qui định của nghị định 112 về nội dung xét tuyển công chức các cấp. 

  Qui định về xét tuyển công chức cấp xã: 

  Điều 14. Nội dung xét tuyển

  1. Đối với các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội:

  a) Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

  b) Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

  Nếu như bạn có đầy đủ các điều kiện như pháp luật qui định về các điều kiện về sức khỏe, bằng cấp, phẩm chất đạo đức tốt và khi có chỉ tiêu xét tuyển bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển.

  Trân trọng
  C.V Huyền Trang - Công ty Luật Minh Gia. 

    Hotline: 1900.6169