Vy Huyền

Điều kiện về thời gian nghỉ ốm để được tinh giản biên chế

Luật sư tư vấn về trường hợp tinh giản biên chế trong trường hợp nghỉ đủ thời gian ốm đau trong 2 năm liền kề trước khi xét tinh giản biên chế


Nội dung cần tư vấn:

Tôi là viên chức nữ làm việc tại đơn vị sự nghiệp, sinh tháng 7 năm 1963, có thời gian đóng BHXH 25 năm. Do điều kiện sức khỏe nên năm 2015 tôi đã nghỉ làm việc bằng với số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định. Do bệnh của tôi là bệnh mãn tính nên hàng năm đều phải đi điều trị. Nếu năm 2016 tôi vẫn nghỉ ốm bằng số ngày nghỉ tối đa theo quy định thì theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chế độ tinh giản biên chế tôi bị đưa vào đối tượng xét tinh giản biên chế của năm 2016 hay không.
Xin luật sư giải thích giúp tôi cụm từ "hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế” tại điểm g, điều 6, nghị định 108 được xác định hay hiểu như thế nào. (xin cho ví dụ cụ thể).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện về thời gian nghỉ ốm để được tinh giản biên chế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bác, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trước hết, Điều 6 Khoản 1 Điểm g Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế có quy định các trường hợp tinh giản biên chế như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

Như quy định trên thì tại thời điểm năm 2016, 2 năm liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế được coi là năm 2016 và năm 2015. Nếu năm 2013 và 2014 bác là cán bộ công chức và đã nghỉ đủ số ngày ốm đau thì bác sẽ thuộc đối tượng được tinh giản biên chế theo Nghị định này. Bên cạnh đó, Điều 16 Nghị định có quy định về thời hạn gửi danh sách tinh giản biên chế, theo đó:

1. Chậm nhất là ngày 01 tháng 11 của năm trước liền kề các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm sau liền kề 6 tháng cuối năm của Bộ, ngành, địa phương mình để giải quyết theo thẩm quyền;

2. Chậm nhất là ngày 01 tháng 5 hàng năm các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm của Bộ, ngành, địa phương mình để giải quyết theo thẩm quyền.

3. Sau ngày 01 tháng 11 của năm trước liền kề hoặc sau ngày 01 tháng 5 hàng năm, nếu Bộ, ngành, địa phương không gửi danh sách tinh giản biên chế thì không thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này.

Như vậy sẽ có 2 thời điểm để xét tinh giản biên chế là tháng 5 và tháng 11 hàng năm. Do vậy trước những tháng này bác đã nghỉ đủ số ngày ốm đau thì bác sẽ thuộc đối tượng được tinh giản biên chế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện về thời gian nghỉ ốm để được tinh giản biên chế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay