Ls Phùng Gái

Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?

Tôi đã đọc Thông tư 08/2013/TT-BNV nhưng còn chưa rõ một số điểm sau, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi: Theo Thông tư 082013: "Điều kiện và chế độ được hưởng:


 Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này"
Vậy, nếu tôi đang hưởng ngạch lương chuyên viên (01.003) có thời điểm tính nâng bậc lương gần đây nhất của tôi là 01/07/2013 (3 năm 1 lần), thì đến 01/7/2016 tôi sẽ được nâng lương thường xuyên, nhưng trong năm 2016 nếu tôi đủ điều kiện được nâng lương trước thời hạn là một năm (không quá 12 tháng), như vậy tôi có được hưởng hay không hay là chỉ được tính tới tháng 7/2016 mà thôi, nhờ luật sự tư vấn giúp tôi. Cám ơn!!!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại thông tư 08/2013/TT-BNV Về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này


Như vậy, từ thông tin của bạn thì hiện nay bạn đang hưởng ngạch lương chuyên viên, đến tháng 1/7/2016 nâng lương thường xuyên. Tuy nhiên, theo như quy định trên thì nếu trong năm 2016 bạn đáp ứng đủ điều kiện về hưởng nâng lương trước thời hạn thì bạn vẫn sẽ được hưởng chế độ nâng lương trước thời hạn là 12 tháng chứ không phải chỉ hưởng tới tháng 7/2016.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái-công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay